PGE Dystrybucja poinformowała o planowanych wyłączeniach prądu od 21 do 27 czerwca w powiecie jasielskim.
Trzcinica
2021-06-22: 08:00 - 15:00, stacja: Trzcinica 7 (300)
2021-06-23: 08:00 - 12:00, stacja: Trzcinica 1 (294)
2021-06-24: 08:00 - 12:00, stacja: Trzcinica 2 (295)

Łężyny, Gorzyce
2021-06-23: 08:00 - 10:30, stacja: Łężyny 5, 10, 11, 12, 13;

Stary Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie
2021-06-24: 10:00 - 13:00, stacje: Siedliska Żmigrodzkie 1, 2; Stary Żmigród 2, 3

Polany
2021-06-25: 08:30 - 11:30, stacja: Polany 1 (570)
2021-06-25: 11:00 - 14:00, stacja: Polany 2 (571)