Podczas XLVI sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w miniony piątek (25 czerwca), Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium i wotum zaufania. Była to pracowita sesja, bo radni głosowali nad 10 projektami uchwał.
W dyskusji nad raportem o stanie Powiatu Jasielskiego, radny Janusz Przetacznik miał najwięcej uwag do dokumentu i poświęcił blisko 40 minut na krytyczne uwagi. Zastrzeżenia mieli także radni Krzysztof Buba, Jan Urban i Antoni Zwierzyński.
W głosowaniu za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu, 15 radnych było za, 7 przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Jaśle

Po wysłuchaniu opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Stałych Rady Powiatu przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2020 r. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 7 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu głosowało 15 radnych, 7 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Starosta jasielskiego Adam Pawluś podziękował za udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla zarządu. - To wielkie zobowiązanie dla nas aby w dalszym ciągu intensywnie pracować i realizować zadania dla dobra mieszkańców powiatu - podkreślił starosta, dziękując skarbnikowi i całemu wydziałowi finansowemu za rzetelnie sporządzone sprawozdanie oraz wszystkim pracownikom urzędu. - Bez ich pracy w tych trudnych warunkach nie moglibyśmy osiągnąć tylu sukcesów. Ponad 153 mln zł to jest budżet największy w historii powiatu. Wiele inwestycji w różnych częściach powiatu, bo stosujemy politykę zrównoważonego rozwoju, zostało wykonanych - zaznaczył Adam Pawluś. Przypomniał wybudowanie 5 mostów, drogę do Świątkowej Wielkiej. - Mam nadzieję że ta droga zostanie kiedyś całkowicie pokryta asfaltem żeby mieszkańcy i turyści mogli korzystać z tego niezwykle urokliwego zakątka powiatu - dodał. Starosta przypomniał, że na wszystkie inwestycje pozyskali pieniądze z zewnątrz.

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Jaśle
Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle

Starosta dziękował również wszystkim służbom, które pracowały i pomagały mieszkańcom podczas epidemii koronawirusa. - Opozycji również dziękuję. Dziękuję za krytyczne uwagi, na pewno z części skorzystamy. Każdemu przysługuje prawo głosu, może krytycznie się odnosić i ma możliwość wyczerpania odpowiednich procedur. My tego nie kwestionujemy. Ja o to przez całe swoje życie walczyłem i trochę zdrowia w tej sprawie straciłem. Gdyby ktoś się czuł z mojej strony dyskryminowany lub pokrzywdzony to bardzo przepraszam. Chcemy pracować dla dobra powiatu i staramy się robić jak najlepiej, ale popełniamy również błędy, bo ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Przede wszystkim chcemy rozwijać nasz powiat i służyć mieszkańcom naszego powiatu - mówił podczas sesji Adam Pawluś.

Podczas piątkowej sesji rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego w 2021 roku. Zmiana uchwały budżetowej pozwala realizować nowe zadania przebudowy dwóch mostów na rzece Bednarce w ciągu drogi Trzcinica – Cieklin, mostu w Osobnicy i w Radości oraz w Święcanach na Olszynce wraz z drogą do Szerzyn. Zakłada również środki na poprawę energetyczną budynków w DPS Folusz, wsparcie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz sztandaru dla Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle. Za uchwałą głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a dwóch nie wzięło udziału w głosowaniu.

Następna uchwała dotyczyła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 - 2027. Procedowana uchwała była niezwykle ważna w związku z realizowanym zadaniem „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Odział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)”.
Zmiany zakładają zwiększenie środków z rezerwy celowej budżetu państwa utworzonej w celu wsparcia działań z zakresu polityki rozwoju stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. Maksymalne dofinansowanie z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 65 procent wartości zadania. Powiat Jasielski uzyskał zapewnienie finansowania wydatków na rozbudowę szpitala na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 12 709 820 zł. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi prawie 20 mln zł i uzyskała dofinansowanie dzięki poparciu posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, senator RP Alicji Zając, wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i zaangażowaniu wszystkich, którzy uczestniczyli w przygotowaniu wniosku. Za podjęciem uchwały było 18 radnych. Przeciwko był Krzysztof Buba, Janusz Przetacznik i Ewa Wawro.

Podczas sesji nowy radny Zenon Szura złożył ślubowanie. Objął wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3, zastępując Dorotę Woźniak, która według wyroków sądowych nie posiadała biernego prawa wyborczego (mieszkała w innym powiecie).


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.