Najlepsi uczniowie szkół podstawowych w gminie Osiek Jasielski otrzymali nagrody od wójta.
Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski, podobnie jak w zeszłym roku, postanowił nagrodzić najlepszych uczniów z klas IV – VIII.


Takie oddziały są w trzech szkołach: Zespole Szkół Integracyjnych w Osieku Jasielskim, Zespole Szkół w Zawadce Osieckiej i w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach.


36 uczniów otrzymało od wójta nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.


- Bardzo się cieszę, że dzieci i młodzież uczące się w naszych gminnych szkołach stawiają na zdobywanie wiedzy. W sytuacji pandemii koronawirusa, kiedy utrudniony jest kontakt z rówieśnikami, a lekcje prowadzone są zdalnie, potrzeba dużej samodyscypliny i motywacji, żeby zmobilizować się do nauki. Część nagrodzonych poza wysokimi wynikami w nauce jest laureatami ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, są osoby które mają osiągnięcia w dziedzinie muzyki, plastyki. To świadczy o tym, że chcą pogłębiać wiedzę, rozwijać swoje zdolności ponad podstawowy program szkolny. Z dużą radością nagradzam tych młodych ludzi, jednocześnie dziękując nauczycielom i rodzicom za ich wkład pracy i pomoc, bez której takich efektów by nie było. Gratuluję wszystkim uczniom, bo mam świadomość, że średnia na szkolnym świadectwie to nie wszystko. Każdy, niezależnie od wyników jest wyjątkowy i odnosi sukcesy w codziennej nauce, rozwijaniu pasji, życzliwości dla drugiego człowieka – powiedział Andrzej Stachurski, wójt Gminy Osiek Jasielski.