1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania budynków. Są też terminy, kiedy i jaki piec należy wymienić.
1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obowiązkowa deklaracja

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Deklarację można też złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. i na złożenie deklaracji jest termin 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Wymagania ekoprojektu

Wymagania ekoprojektu zostały przyjęte dla całej Unii Europejskiej i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń minimalne normy emisji pyłu, tlenku węgla, organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków azotu, a także normy efektywności energetycznej. Przy zakupie kotła, pieca lub kominka należy się upewnić u sprzedawcy lub producenta czy urządzenie posiada certyfikat i spełnia wymagania ekoprojektu w przypadku paliw stałych.

Uchwała antysmogowa

Uchwała Antysmogowa dla Podkarpacia, od 1 czerwca 2018 r. zabrania spalać mułów i flotów węglowych (paliw, gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego - ziarno 0-3 mm - jest więcej niż 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata).

Ważne terminy

Zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla Podkarpacia właściciele budynków posiadający kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej 3 klasy, do 1 stycznia 2022 r. muszą go wymienić. Stary kocioł można zastąpić ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompa ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu.

Właściciele posiadający kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 muszą go wymienić do 1 stycznia 2028 r.

Z kolei właściciele kotłów na węgiel lub drewno klasy 5 mogą go używać bezterminowo.

Co z kominkami?

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 r. będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisje pyłu.

Kto może kontrolować?

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych mogą prowadzić pracownicy urzędu miasta lub gminy na podstawie pisemnego upoważnieni od wójta, burmistrza bądź prezydenta; straż miejska i gminna; policja; inspekcja nadzoru budowlanego; wojewódzka inspekcja ochrony środowiska. Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywna do 5 000 zł. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.