Oddział pediatrii i alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zostanie przebudowany i zmodernizowany. Ma spełniać wymogi ministra zdrowia m.in. dotyczące leczenia dziecka z podejrzeniem Covid-19 i zapewnieniem bezpieczeństwa małych pacjentów.
Zarząd Powiatu Jasielskiego wyraził zgodę na uwzględnienie kosztów przebudowy oddziału pediatrii i alergologii w projekcie budżetu na 2021 rok. Z prośbą o modernizację pediatrii i alergologii do władz powiatowych zwrócił się Szpital Specjalistyczny w Jaśle.

Wszystkie odziały szpitalne - poza pediatrią i alergologią - zostały zmodernizowane i przystosowane do obowiązujących standardów. - Jest to jeden z mniejszych oddziałów, liczących zaledwie 26 łóżek, który ostatnio był remontowany w 1998 roku, czy aż 22 lata temu! Potem remontowano cały szpital, za wyjątkiem tego oddziału. Rocznie hospitalizujemy aż 1500 dzieci plus około 1100 - 1200 matek, co daje łącznie około 2700 hospitalizacji. To więcej niż na całym oddziale chirurgii, który jest dwukrotnie większy. Ilość hospitalizowanych jest olbrzymia, a mamy zaledwie jedną wspólną łazienkę. Każdy kto ma dzieci może sobie wyobrazić jak wygląda korzystanie z jednej łazienki, zwłaszcza w porze porannej i wieczornej - powiedział kierownik oddziału pediatrii i alergologii w jasielskim szpitalu dr n. med. Łukasz Błażowski. - Cała infrastruktura pochodzi z lat 60., bo w tym czasie budowano szpital. Dotyczy to nawet stolarki wewnętrznej i niektórych szafek. Tak naprawdę wszystko, już po kontrolnych zaleceniach Sanepidu, powinno zostać zmienione. Dwa lata temu zrobiliśmy projekt całkowitej przebudowy, gdzie zostawia się tylko ściany działowe, a wszystko inne zostaje wyburzone. Projekt uwzględnia również zmiany, których wprowadzenie uniemożliwiała stara infrastruktura - zaznaczył dr Łukasz Błażowski.

W ramach modernizacji muszą zostać przebudowane pomieszczenia oraz wydzielone sale chorych z odrębnymi węzłami sanitarnymi, izolatki, gabinet zabiegowy oraz sala intensywnego nadzoru. Mają zostać zlikwidowane bariery architektoniczne, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Ponadto cała infrastruktura instalacyjna i teletechniczna. Jednym słowem oddział musi spełniać wymogi prawne i określone standardy.

- To ostatni odział, gdzie warunki pracy nie pasują do standardów XXI wieku, dlatego cieszymy się, że pan starosta daje nam nadzieję na tak bardzo oczekiwane zmiany - podkreślił dr. n. med. Łukasz Błażowski.