Zarząd Związku Miast Polskich zaapelował do miast członkowskich o wsparcie finansowe dla poszkodowanego w wyniku nawałnic Jasła.
W wyniku gwałtownej ulewy jaka 27 czerwca przeszła nad Jasłem i regionem, błyskawiczna powódź wyrządziła ogromne szkody. Tylko w mieniu komunalnym szacunkowe straty ocenia się na 42,5 mln złotych.

Woda zniszczyła, uszkodziła, podtopiła i zamuliła 70 ulic i 300 dojazdów, 12 budynków użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, obiekty sportowe, muzeum), 250 przepustów, około 11 kilometrów kanalizacji deszczowej. Do tego dochodzą jeszcze osuwiska, zniszczenia w kanalizacji sanitarnej, zieleni miejskiej oraz małej infrastrukturze.

W wyniku nawałnicy i powodzi zalanych zostało także ponad 500 domów prywatnych, 100 firm i 800 dojazdów na posesje.

W apelu ZMP przypomniał, że niesienie takiej pomocy umożliwia art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 220 ustawy o finansach publicznych.

Związek Miast Polskich zwrócił się do miast członkowskich z prośbą o udostępnienie na stronach miejskich informacji o możliwościach indywidualnej pomocy finansowej dla poszkodowanych mieszkańców Jasła.
Osoby prywatne chcące wesprzeć poszkodowanych mogą dokonywać wpłat na numer rachunku bankowego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle: Bank Pekao S.A. 83 1240 2337 1111 0000 3728 5317 z dopiskiem „Pomoc powodzianom z Miasta Jasła”.