Setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, przypadającą 18 maja, Jasło - oprócz mszy dziękczynnych w kościołach - upamiętniło wystawami: na rynku „Bądźcie dla świata obliczem miłości”, a na Skwerze Inwalidów Wojennych - ekspozycją "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia".
Wystawa plenerowa na centralnym placu miasta, przygotowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (kuratorem ekspozycji jest Maria Szańca), jest fotograficzną kroniką spotkań pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej, z dziećmi i młodzieżą całego świata. Organizatorzy przygotowali 47 dużych zdjęć, pochodzących ze zbiorów Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Wszystkie zdjęcia są opisane i opatrzone datą. Najwięcej fotosów dotyczy pielgrzymek papieża Polaka do Australii, w tym także dokumentujące spotkania z aborygenami, a także z pobytu w Baltimore (USA), Kinszasie (Kongo, pierwsza wizyta Jana Pawła II w Afryce) oraz z Manilii (Filipiny), Dżakarty i Jogyakarty (Indonezja) i Tokio. Emocje, dynamika i spontaniczna radość tłumów witających papieża, który nie raz dawał się ponieść entuzjazmowi tubylców, zostały utrwalone w kadrze i stanowią fotoreporterski zapis pontyfikatu jakże innego od wszystkich wcześniejszych. Dla pokolenia JPII to znakomita powtórka z nie tak odległej przeszłości, a dla młodych prawdziwa lekcja historii.

ekspozycja plenerowa w Jaśle
Ekspozycję plenerową będzie można oglądać przez miesiąc

Przybysz „z dalekiego kraju”, pierwszy po 455 latach papież nie będący Włochem, biskup Rzymu, często odwiedzał różne parafie i miejsca w Italii. Ekspozycję dopełniają piękne, bardzo prywatne zdjęcia papieża, z wędrówek w góry (Lorenzago), wypoczynku w Dolinie Aosty, z pobyt w Nursji, Rawennie czy Faenzie. Papież, który zapisał się w historii Kościoła, świata i Polski, uwieczniony na fotografiach m.in. podczas audiencji w Watykanie na przestrzeni blisko 27-letniego pontyfikatu, ma szczególne miejsce w sercach ludzi na całym świecie, nie tylko Polaków.
Na płycie rynku zapalono znicze


Ekspozycję dopełniają plansze z fragmentami wypowiedzi Jana Pawła II, pochodzącymi z orędzi: na Światowy Dzień Pokoju (1985), do młodzieży z całego świata z okazji II Światowego Dnia Młodzieży (1987) i na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (2005), z listu apostolskiego do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985), z przemówienia powitalnego do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży (1991), z homilii wygłoszonej podczas mszy św. w Pałacu Sportu w Atenach (2001), z przemówienia podczas spotkania z biskupami katolickimi Grecji w Atenach (2001), z przemówienia powitalnego do młodzieży z całego świata w Denver (1993) i homilii wygłoszonej podczas Światowych Dni Młodzieży w Toronto (2002).
Wystawę można będzie oglądać do 18 czerwca.

wystawa w Jaśle
Z zapalonych zniczy powstało serce i napis JPII


Na płycie rynku zostało utworzone z czerwonych zniczy serce, w środku - także ze zniczy - napis JPII. Mieszkańcy ul. Jana Pawła II wywiesili flagi Polski, Watykanu i maryjne. W oknach pojawiły się portrety papieża.
Misją Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest zachowanie, promowanie oraz twórcze rozwijanie duchowego i naukowego dziedzictwa papieża Polaka, a w szczególności dotyczącego dialogu między religiami i kulturami oraz podejmowanie nowych inicjatyw w oparciu o wartości uniwersalne płynące z nauczania Ojca Świętego.

Wielkie postacie Kościoła

Na Skwerze Inwalidów Wojennych można oglądać drugą wystawę plenerową „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, przygotowaną przez Biuro Edukacji Narodowej IPN we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Ekspozycja upamiętnia życie i myśl dwóch wielkich postaci Kościoła. Archiwalne zdjęcia zostały zestawione z cytatami. - „Staraliśmy się dobrać cytaty, które jak w soczewce pokażą podejście dwóch mistrzów do podstawowych dla naszej cywilizacji słów” - podkreślają autorzy wystawy.

wystawa w Jaśle
Druga wystawa plenerowa poświęcona Janowi Pawłowi II i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu znajduje się na Skwerze Inwalidów Wojennych


Rozważania hierarchów, przytoczone na planszach, dotyczą powołania, cierpienia, sumienia, męstwa, miłości, przebaczenia, pracy, roli kobiet i historii. To filary, na których opiera się - jak to nazwał Karol Wojtyła - ludzka „gramatyka życia”. Zarówno „Prymas Tysiąclecia” (tak zwykło się nazywać kardynała Stefana Wyszyńskiego) jak i Jan Paweł II, cytowani są na planszach w kontekście rozważań także o Polsce, Europie, Ojczyźnie, narodzie i komunizmie. Po latach ich słowa są wciąż aktualne. „Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy” - pisał w 1969 roku kardynał Stefan Wyszyński.

Związki Karola Wojtyły z Jasłem i ziemią jasielską

W swej posłudze duszpasterskiej Karol Wojtyła kilkakrotnie odwiedził Jasło i ziemię jasielską. 8 marca 1970 r. przewodniczył uroczystościom powitania symboli Cudownego Obrazu w Jaśle. Jasło było pierwszą miejscowością w diecezji przemyskiej jaką odwiedziły symbole. Podczas uroczystości kardynał Wojtyła wygłosił do mieszkańców Jasła kazanie. W 1972 r. kardynał Wojtyła wziął udział w uroczystościach 70. rocznicy przybycia do Polski misjonarzy Saletynów. Przewodniczył wówczas koncelebrowanej mszy świętej 16 września. Ponownie na ziemi jasielskiej zjawił się 31 sierpnia 1975 r., by w Przeczycy dokonać rekoronacji figury Matki Boskiej.

wystawa w Jaśle
W oknach domów przy ul. Jana Pawła II w Jaśle pojawiły się portrety świętego papieża


Rada Miejska Jasła, doceniając zasługi papieża Jana Pawła II dla współczesnego świata postanowiła uhonorować go w 22. rocznicę pontyfikatu tytułem Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Uchwałę podjęto 16 października 2000 r. Akt nadania tytułu i medal wręczyła papieżowi delegacja władz samorządowych podczas specjalnej audiencji 20 listopada 2002 r. Dla upamiętnienia honorowego obywatela władze miasta nadały jednej z ulic imię Jana Pawła II.

wystawa w Jaśle
Ulica Jana Pawła II w Jaśle - votum wdzięczności jaślan dla Boga za dar w osobie Ojca Świętego Jana Pawła II


6 lipca 2003 r. podczas Mszy Świętej na Rynku jasielskim mieszkańcy mogli wysłuchać podczas modlitwy Anioł Pański, słów które Jan Paweł II skierował bezpośrednio do mieszkańców Jasła za pośrednictwem telewizji (z okazji 100. rocznicy przybycia do Jasła sióstr Wizytek).