Popowodziowe odpady wielkogabarytowe w gminie Kołaczyce będą wywożone 13 lipca z posesji poszkodowanych mieszkańców.
Urząd Miejski w Kołaczycach informuje, że popowodziowe odpady wielkogabarytowe na przykład stoły, szafy, krzesła, sofy, wózki dziecięce, materace itp. będą 13 lipca odbierane z posesji poszkodowanych przez powódź mieszkańców.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję najpóźniej 13 lipca do godziny 7:30 w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd samochodu. Śmieci popowodziowe będą zabierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach. W celu ułatwienia odbioru można telefonować pod numery: 13 44605 66 lub 13 4460592.