Powiat Jasielski będzie aplikował o pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład na trzy inwestycje: budowę nowej drogi łączącej drogę krajową 73 z drogą wojewódzką nr 992, termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego i stworzenie Regionalnego Centrum Kultury w Trzcinicy. Łączny koszt realizacji tych zadań to 105 milionów złotych.
Na wczorajszej (27 lipca) sesji Rada Powiatu w Jaśle przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Powiat będzie aplikował o pieniądze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację trzech inwestycji.

Budowa nowej drogi
Pierwszą z nich jest zmiana przebiegu drogi powiatowej Jasło – ul. Mickiewicza. Projektowany odcinek, o długości 1,68 km i parametrach technicznych drogi klasy G, połączy drogę wojewódzką 992 i węzeł nowoprojektowanej drogi krajowej 73 na osiedlu Kaczorowy w Jaśle. Będzie on stanowił alternatywny przebieg drogi powiatowej Jasło – ul. Mickiewicza. Trzeba będzie wybudować most na Wisłoce oraz wiadukt drogowy na ul. Kazimierza Wielkiego w Jaśle. Projektowany łącznik ma odseparować ruch miejski od tranzytowego z DW 992 z przejścia granicznego w Barwinku. Koszt inwestycji to 70 mln zł (przy dofinansowaniu w wysokości 95 procent).

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Drugi projekt, który będzie składany do Polskiego Ładu, zakłada poprawę efektywności energetycznej 14 budynków: Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych, Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle, Domu Dziecka i Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Zespołu Szkół w Trzcinicy. Zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, docieplone ściany, stropy i fundamenty oraz zmienione pokrycie dachów wraz z ociepleniem stropów. Szacunkowy koszt to 30 milionów złotych (wysokość dofinansowania do 90 proc.).

Regionalne Centrum Kultury Trzcinica Park
Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnej dla całego powiatu jasielskiego instytucji kulturalnej w oparciu o cenne walory krajobrazowe dawnego folwarku szlacheckiego z pozostałością parku i zabudowań.
W ramach projektu przewiduje się m.in. pielęgnację istniejącego drzewostanu parkowego, remont konserwatorski pałacyku dworskiego z nową funkcją, budowę sceny koncertowej z widownią wkomponowaną w istniejącą skarpę, zagospodarowanie stawów, wprowadzenie małej architektury (pergole, altany, itp.).
Szacunkowa wartość inwestycji to 5 milionów złotych, przy czym dofinansowanie będzie wynosić do 90 procent.

Wszystkie trzy projekty są możliwe do zrealizowania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Nowy skarbnik
Na wczorajszej sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego skarbnika i powołaniu nowego. W marcu br. Teresa Połeć – skarbnik Powiatu Jasielskiego, złożyła prośbę o odwołanie jej z pełnionej funkcji w związku z przejściem na emeryturę 30 lipca.
Radni wyrazili zgodę na jej odwołanie i zdecydowali, że nowym skarbnikiem będzie Krystyna Wąsik, dotychczasowy kierownik Referatu Planowania Budżetu w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował pani skarbnik za współpracę i za wspieranie jego działań oraz działań jego poprzedników, za okazywaną pomoc i życzliwość. - W szczególności dziękuję za profesjonalne przygotowywanie budżetów oraz wszystkie działania, które przyczyniły się do pozyskania środków finansowych na realizację wielu inwestycji służących mieszkańcom Powiatu Jasielskiego - powiedział starosta.


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.