W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle odbyła się dzisiaj (30 lipca) uroczystość z okazji Święta Policji połączona z otwarciem i poświęceniem nowej siedziby KPP przy ul. Sroczyńskiego 7.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla mszą święta, której przewodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba, ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Następnie przed nową siedzibą policji odbył się uroczysty apel. Podczas uroczystości z udziałem parlamentarzystów, władz wojewódzkich, powiatowych i miasta, nowa siedziba jasielskiej Policji została poświęcona przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę.

Budowa nowej komendy rozpoczęła się w 2017 roku, a w lutym 2021 r. policjanci przenieśli się do nowej siedziby. Kosztowała ponad 26 milionów złotych i została sfinansowana z budżetu państwa. Głównym źródłem finansowania były fundusze przekazane w ramach programu modernizacji policji na lata 2017 - 2020.

- Program ten istotnie wzmocnił potencjał policji. Dzięki niemu znacznie poprawiono stan infrastruktury, ale także zakupiono specjalistyczny sprzęt, pojazdy, zrealizowano plan podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy - podkreślił komendant wojewódzki policji inspektor Dariusz Matusiak, wyrażając wdzięczność prezydentowi RP, rządom Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, ministrom spraw wewnętrznych i administracji oraz wszystkim parlamentarzystom, że ten program powstał i został zrealizowany w niespotykanym wcześniej zakresie. Na ten program przekazano z budżetu państwa 9 miliardów złotych, z tego 6 mld zł na modernizację samej policji, w tym 73 mln zł wykorzystała podkarpacka policja na inwestycje, ale także 10 mln zł zakupy sprzętu transportowego, 4,5 mln zł na zakup środków łączności i ponad 3 mln zł na wyposażenie nowych siedzib jednostek policji.

Dariusz Matusiak
W uroczystości wziął udział komendant wojewódzki policji inspektor Dariusz Matusiak

- U podstaw tej inwestycji leży troska państwa polskiego o stan policji oraz udana współpraca policji z lokalną społecznością - podkreślił komendant wojewódzki policji inspektor Dariusz Matusiak, który dziękował posłowi do Parlamentu Europejskiego Bogdanowi Rzońcy, który jeszcze jako poseł polskiego parlamentu i członek sejmowej komisji spraw wewnętrznych zabiegał mocno o budowę nowej komendy w Jaśle. Wdzięczność wyraził także poseł Marii Kurowskiej i senator Alicji Zając.

- Budowa tej komendy nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie samorządu Miasta Jasła, który kilkanaście lat temu przekazał działkę pod budowę. Istotna była również rola samorządu powiatu jasielskiego - podkreślił inspektor Dariusz Matusiak, dziękując staroście Adamowi Pawlusiowi i burmistrzowi Ryszardowi Pabianowi oraz ich poprzednikom i radnym kolejnych kadencji. Budowa komendy była realizowana przez KWP w Rzeszowie i obecny komendant wojewódzki podziękował także swoim poprzednikom: generałom - Krzysztofowi Pobucie, który rozpoczął inwestycję i Henrykowi Moskwie, za którego kadencji budowa została ukończona, a także inspektorowi w stanie spoczynku Tadeuszowi Szymankowi oraz obecnemu zastępcy inspektorowi Stanisławowi Sekule oraz naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Beacie Gołdzie, kierownikowi nadzoru Marii Ignor.

Komendant wojewódzki zwracając się do policjantek i policjantów, dziękował za zaangażowanie na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, za służbę i pracę, za profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków.

Komendant jasielskiej policji insp. Robert Wróbel otrzymał okolicznościowy grawerton
Komendant jasielskiej policji insp. Robert Wróbel otrzymał okolicznościowy grawerton

Komendant wojewódzki inspektor Dariusz Matusiak i wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka wręczyli komendantowi powiatowemu inspektorowi Robertowi Wróblowi okolicznościowy grawerton.

Komendant powiatowy policji w Jaśle inspektor Robert Wróbel, który kieruje KPP od 2018 roku, przypomniał, że o poprawę warunków pracy już w latach 90. starali się jego poprzednicy: Jan Łazowski, Stanisław Jureczko, Robert Woźnik, Andrzej Wędrychowicz, Paweł Filipek i Jacek Krzyżak. W 2007 r. uchwalono pierwszą ustawę modernizacyjną policji, która pozwalała na budowę nowych jednostek. Program inwestycji zatwierdził ówczesny komendant wojewódzki Dariusz Biel. W 2009 r. z powodu ograniczenia budżetu policji projekt nie mógł być realizowany. Budowa ruszyła dopiero w 2017 r.

- Mamy lepsze warunki pracy. Jest to nowoczesny obiekt, który ma służyć i służy mieszkańcom naszego regionu. Wreszcie możemy godnie przyjąć ludzi, którzy zgłaszają się do nas z różnymi problemami, a są to najczęściej ofiary przestępstw. Możemy także doskonalić swoje umiejętności, mamy nowoczesną strzelnicę, a także pomieszczenia do szkolenia kadry. To wszystko przekłada się na jakość służby, a tym samym na stan bezpieczeństwa w powiecie jasielskim - powiedział komendant powiatowy inspektor Robert Wróbel, dziękując parlamentarzystom Bogdanowi Rzońcy, Marii Kurowskiej i Alicji Zając oraz staroście Adamowi Pawlusiowi i burmistrzowi Ryszardowi Pabianowi.

Wręczenie okolicznościowych podziękować podczas uroczystości
Specjalne podziękowania z rąk komendanta wojewódzkiego otrzymały osoby, które przyczyniły się do budowy nowej komendy

Komendant Robert Wróbel zwrócił się także do swoich podwładnych. - Życzę, żeby wykonywana przez was praca była źródłem dumy, a prawo źródłem siły, które pozwala służyć ludziom - podkreślił.

Grupie osób zasłużonych dla powstania nowej komendy wicewojewoda Jolanta Sawicka i komendant wojewódzki inspektor Dariusz Matusiak wręczyli pamiątkowe podziękowania. Uhonorowani zostali: poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, poseł Maria Kurowska, starosta jasielski Adam Pawluś, przewodniczący Rady Miasta Jasła Henryk Rak, burmistrz Jasła Ryszard Pabian, zastępca komendanta wojewódzkiego policji inspektor Stanisław Sekuła, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie Beata Gołda, naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie młodszy inspektor Bogdan Wilusz, młodszy inspektor w stanie spoczynku Bogusław Darasz, kierownik referatu wspomagającego KPP w Jaśle Alicja Mijal.

Ryszard Pabian
Głos w trakcie uroczystości zabrał burmistrz Jasła Ryszard Pabian

Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka podkreśliła, że Polska zalicza się do jednego z najbezpieczniejszych państw Unii Europejskiej. - Takie zaszczytne wskaźniki są zasługą państwa sumiennej i oddanej pracy, którą wykonujecie często z narażeniem życia. Nie ma piękniejszej służby jak niesienie pomocy drugiemu człowiekowi - powiedziała.

- Doceniam państwa gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz strategiczne podejście do zagrożeń jakie może nieść ze sobą przyszłość - dodała wicewojewoda, życząc policjantkom i policjantom zdrowia, satysfakcji i wytrwałości.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca życzył komendantowi wojewódzkiemu awansu na stopień generalski, a wszystkim pracującym w KPP dobrej służby. - Rząd Prawa i Sprawiedliwości założył, że najważniejszą wartością życia w Polsce będzie bezpieczeństwo. Budujemy to bezpieczeństwo obywateli, Polaków i Polek, starszych i młodszych właśnie przez pryzmat różnego rodzaju inwestycji, warunków pracy. Policja musi mieć dobre warunki do pracy, bo jesteście na służbie w niebezpieczeństwie, bardzo potrzebni wtedy gdy coś złego się dzieje. Życzę wam lepszych zarobków w tej służbie - powiedział Bogdan Rzońca. - Mam nadzieję, że ranga policji, ranga służby państwa, jaką jest policja, będzie ciągle wzrastała. Miejmy nadzieję, że wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba w tym dziwnym trochę świecie w XXI wieku, wszystkie służby mundurowe będą bardzo pomocne Polsce, Polakom, obywatelom mieszkającym w Jaśle, powiecie jasielskim i na Podkarpaciu. Szczęśliwej, dobrej służby na następne lata w tym pięknym budynku - podkreślił europoseł.

Wręczenie akt mianowania na wyższe stopnie policji w Jaśle
W trakcie uroczystości wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie policyjne

Posłanka Maria Kurowska zaznaczyła, że od kiedy zaczęła działalność publiczną, to ciągle mówiło się o budowie nowej siedziby policji w Jaśle. - Był taki moment, kiedy byłam burmistrzem tego miasta i senator Stanisław Zając z komendantem wojewódzkim przyjechali do mnie i już wydawało się, że wszystko jest na dobrym torze. Niestety, w 2000 roku zaczęto ograniczać wydatki na wszystkie służby, a zwłaszcza na policję - przypomniała Maria Kurowska. Posłanka podkreśliła, że praca w policji wymaga wielkiego hartu ducha, odporności na stres.

- Ciężko jest to z siebie wykrzesać, gdy pracuje się w warunkach urągających godności policjantów. Życzę, żebyście podeszli do pracy z radością, żeby było w was wiele pasji, która jest niezbędna aby was praca cieszyła, dawała satysfakcję. Myślę, że w tej pracy jest również bardzo ważne abyśmy mieli w sobie wielką ideę, która nas niesie. To, że służycie najjaśniejszej Rzeczypospolitej, która zadbała o was, a teraz wy będziecie dbać o bezpieczeństwo naszego regionu, a tym samym kraju. Życzę wam mocy z wysoka, abyście ją mieli, gdy przyjdą momenty trudne, ale też życzliwości ludzkiej i szacunku od społeczeństwa. Niech wszyscy święci patronowie nad wami czuwają, praca niech daje satysfakcję, uznanie - mówiła Maria Kurowska do policjantów.

W imieniu marszałka województwa podkarpackiego życzenia złożyła radna sejmiku Joanna Bril. - Polski policjant każdego dnia pełni trudną i niebezpieczną służbę. Chronicie nas i region - podkreśliła radna.

Piotr Wojtunik
Uroczystość poprowadził komisarz Piotr Wojtunik

Starosta Adam Pawluś złożył życzenia wszystkim policjantom, pracownikom cywilnym KPP oraz policyjnym emerytom i rencistom. - Usłyszałem wiele ciepłych słów i podziękowań pod moim adresem, ale one należą się również moim poprzednikom na tym stanowisku i radnym Rady Powiatu Jasielskiego kolejnych kadencji. Naszym obowiązkiem jest wspierać policję i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Nasz powiat jest zaliczany do jednego z bezpieczniejszych w województwie. To efekt waszej pracy - podkreślił starosta, który wręczył komendantowi Robertowi Wróblowi figurkę św. Michała Archanioła, patrona policjantów. - Niech wam błogosławi - dodał Adam Pawluś.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian zaznaczył, że dzięki determinacji wielu osób powstał piękny budynek KPP. - Nie tylko poprawił warunki państwa pracy, ale też wpisuje się pięknie w architekturę naszego miasta. Ten obiekt był marzeniem wielu poprzednich komendantów, wielu osób, policjantów, pracowników, którzy przeszli na emeryturę - powiedział burmistrz, życząc satysfakcji, pomyślności i sukcesów, co przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu uroczystośc
Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu uroczystości

Organizatorem uroczystości, którą prowadził komisarz Piotr Wojtunik, oficer prasowy jasielskiej policji, był wojewoda podkarpacki oraz komendant wojewódzki policji w Rzeszowie.

Pięćdziesięciu policjantów z jasielskiej jednostki otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.
Awansowani zostali:
- Awans na stopień komisarza policji: podkomisarz Piotr Wojtunik, podkomisarz Mariusz Winiarski, podkomisarz Renata Zięba.
- Awans na stopień aspiranta sztabowego policji: starszy aspirant Wacław Sychta, starszy aspirant Hubert Bacza, starszy aspirant Marcin Lawera, starszy aspirant Jerzy Szot.
- Awans na stopień starszego aspiranta policji: aspirant Sławomir Dzida, aspirant Sławomir Gucwa, aspirant Paweł Klimato, aspirant Andrzej Pilch, aspirant Ryszard Przewoźnik, aspirant Agnieszka Wilk.
- Awans na stopień aspiranta policji: młodszy aspirant Krzysztof Szewczyk, młodszy aspirant Krzysztof Zajdel, młodszy aspirant Waldemar Bara, młodszy aspirant Marcin Bargieł, młodszy aspirant Michał Czopor, młodszy aspirant Daniel Goleń, młodszy aspirant Tomasz Jarecki, młodszy aspirant Tomasz Pawłowski, młodszy aspirant Krzysztof Żychowski.
- Awans na stopień młodszego aspiranta policji: sierżant sztabowy Alojzy Bieniasz, sierżant sztabowy Dawid Cecuła, sierżant sztabowy Rafał Gotfryd, sierżant sztabowy Dominik Hołda, sierżant sztabowy Tomasz Ochałek, sierżant sztabowy Łukasz Sieńkowski, sierżant sztabowy Marcin Wojdyła, sierżant sztabowy Wojciech Węgrzyn, sierżant sztabowy Michał Zięba, sierżant sztabowy Janusz Ziomek.
- Awans na stopień sierżanta sztabowego policji: starszy sierżant Daniel Lelko, starszy sierżant Dominik Prokop, starszy sierżant Robert Wietecha.
- Awans na stopień starszego sierżanta policji: sierżant Sylwia Adamik, sierżant Konrad Boroń, sierżant Paweł Fundakowski, sierżant Wiktor Frużyński, sierżant Grzegorz Giemza, sierżant Grzegorz Kozik, sierżant Bartłomiej Król, sierżant Stanisław Mizerak.
- Awans na stopień sierżanta policji: starszy posterunkowy Damian Buczyński, starszy posterunkowy Wiktor Dembiczak, starszy posterunkowy Piotr Duszyński, starszy posterunkowy Kamil Kordyś, starszy posterunkowy Mirosław Mazur, starszy posterunkowy Jakub Owsiany, starszy posterunkowy Szymon Zając.

W powiecie jasielskim w policji pracują 183 osoby.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości:

~obywatel

02-08-2021 22:57 5 8

i wszyscy jak jeden po 500 zł gdzie maseczki o które tak krzyczeli???
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.