Radni na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która w całości poświęcona była sprawom pomocy powodzianom, podjęli decyzje o pomocy dla poszkodowanych.
Wielomilionowa pomoc trafi do gmin i powiatów poszkodowanych podczas czerwcowej powodzi. Wsparcie w postaci zasiłków otrzymają także mieszkańcy zmagający się ze skutkami powodzi.

Zmiany w budżecie, na które zgodzili się radni, pozwolą przeznaczyć 5 mln złotych na pomoc gminom, powiatom i bezpośrednio mieszkańcom Podkarpacia. Wsparcie otrzyma siedem powiatów na łączną kwotę 3 mln złotych. Są to powiaty: jasielski (230 tys. zł), krośnieński (480 tys. zł), łańcucki (423 tys. zł), przemyski (420 tys. zł), przeworski (403 tys. zł), rzeszowski (820 tys. zł) i brzozowski (224 tys. zł).

Radni podjęli także uchwałę o zwiększeniu środków dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które wyniosą łącznie ponad 1,5 mln złotych. Pieniądze te - pochodzące z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - mogą być wykorzystane na interwencje powodziowe na drogach gminnych.

450 tys. złotych trafi do gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych dla poszkodowanych mieszkańców. Pomoc otrzymają: Gmina Markowa – 35 tys. zł, Gmina Wojaszówka – 35 tys. zł, Gmina Chmielnik – 35 tys. zł, Gmina Dubiecko – 35 tys. zł, Gmina Bircza – 35 tys. zł, Gmina Jawornik Polski – 35 tys. zł, Miasto Jasło – 35 tys. zł, Gmina Łańcut – 35 tys. zł, Gmina Kołaczyce – 35 tys. zł, Gmina Jasienica Rosielna – 35 tys. zł, Miasto i Gmina Kańczuga – 45 tys. zł oraz Gmina Jasło – 55 tys. zł.

Informację o sytuacji popowodziowej w województwie przedstawiła wojewoda Ewa Leniart, która poinformowała, że szacowanie strat ciągle jeszcze trwa. Do tej pory przekazano ponad 8,2 mln złotych na wypłatę zasiłków, które trafiły do 1708 osób – poinformowała wojewoda, dodając, że w akcjach ratunkowych uczestniczyło ponad 23 tys. strażaków z państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Fot. Michał Mielniczuk

W nadzwyczajnej sesji – która odbyła się zdalnie - uczestniczyli także przedstawiciele rządu oraz instytucji państwowych, którzy mówili o jaką pomoc i gdzie mogą się ubiegać podkarpackie samorządy dotknięte powodzią.
Małgorzata Jarosińska – Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej mówiła o możliwych formach wsparcia dla Podkarpacia. Dla samorządów tym wsparciem mogą być programy unijne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. - Z POIŚ 2014-2020 możemy przeznaczyć kwotę około 100 mln zł na inwestycje związane z budową, odbudową, przebudową lub remontem urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy - powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister mówiła także o innych programach, w ramach których województwo może starać się o pomoc – w zależności o charakteru strat – deklarując jednocześnie pomoc i koordynację działań. - Mój resort będzie pozostawał w bieżącym kontakcie z państwa instytucjami na poziomie roboczym, co do dalszych kroków odnośnie wsparcia w poszczególnych – przedstawionych przeze mnie – działaniach– zadeklarowała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl poinformował, że z budżetu województwa zostało już w sumie rozdysponowanych 13 mln złotych na naprawę infrastruktury drogowej oraz pomoc mieszkańcom. - Każdy dzień przynosi kolejne informacje o stratach po powodzi, ale te pieniądze które już dzisiaj możemy przekazać są niezwykle cenne, bo „kto szybko daje ten dwa razy daje” – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Fot. Michał Mielniczuk

Marszałek poinformował też, że Kancelaria Prezydenta RP wraz z samorządem województwa i przy wsparciu wojewody, chcąc wesprzeć rodziny, które zostały dotknięte niedawną powodzią, podjęły decyzję o wspólnym przygotowaniu wyjazdu kolonijnego dla dzieci. Z inicjatywą organizacji letniego wypoczynku wyszła pani prezydentowa, która zaprosiła dzieci z Podkarpacia do Wisły. - Przygotowania do kolonii w tym urokliwym miejscu trwają. To jest ważne, aby rodziny mogły się zająć gospodarstwami, a nie opieką nad dziećmi, są też przecież wakacje. Musimy jeszcze omówić szczegóły dotyczące tego wyjazdu. Serdecznie za to dziękujemy, gdyż każda pomoc się liczy – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Na zakończenie sesji została natomiast przyjęta uchwała w sprawie apelu o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich którzy ucierpieli w wyniku czerwcowej powodzi. W apelu, który skierowany jest miedzy innymi do premiera i prezydenta RP znalazły się takie słowa: „W imieniu mieszkańców województwa podkarpackiego, dotkniętych wielką i niespodziewaną tragedią czerwcowej powodzi, zwracamy się z gorącym apelem o solidarność z ofiarami kataklizmu i wsparcie ich w trudnym okresie odbudowy zniszczeń. Sytuacja jest na tyle poważna, że pozwalamy sobie zwrócić się z prośbą do rządu o stworzenie specjalnego trzyletniego programu pomocowego dedykowanego dla naszego województwa. Takie wsparcie pozwoliłoby optymalnie zaplanować i realizować likwidację szkód wyrządzonych przez żywioł”.