W Jaśle uroczyście otwarto liczący ponad 2 kilometry odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 biegnącej z Jasła przez Nowy Żmigród, Kąty, Krempną, Grab do granicy państwa. Nowy odcinek powstał pomiędzy rondem Adama Lazarowicza (na skrzyżowaniu ulic Floriańskiej i Kasprowicza) a rondem ks. Kazimierza Wojciechowskiego (skrzyżowanie ulic Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego).
Na nowo powstałym odcinku wybudowano zatoki autobusowe, skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, dodatkowe jezdnie, ciąg pieszo-rowerowy, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne oraz kolidujące odcinki istniejącej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej i gazowej).

Od ronda do ronda w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej

Brakujący odcinek pomiędzy DW 992 a DK 28 Powiat Jasielski wykonał z pomocą Miasta Jasła za prawie 1 mln zł. Odcinek drogi powiatowej 1850R o długości 140 m zyskał nowy pas prawoskrętu, który pozwala na sprawne ukierunkowanie ruchu pojazdów w kierunku wschodnim.

- Dziękuję władzom miasta, powiatu i urzędnikom. W nowej perspektywie będzie dużo pieniędzy, więc proszę się nie martwić jakimiś tam chwilowymi zacięciami finansowymi. Dzisiaj Polska jest placem budowy, Podkarpacie jest ogromnym placem budowy i powiat jasielski także jest dużym placem budowy - mówił podczas otwarcia poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca.

Od ronda do ronda w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej
Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu "Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów: jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T". Po stronie polskiej koszty wyniosły ponad 33 mln zł i były finansowane z funduszu EFRR Interreg V-A Polska Słowacja (16 067 971 zł) oraz z pieniędzy Województwa Podkarpackiego (10 541 003 zł). Samorządy wydały 6 436 582 zł, w tym powiat jasielski 2 246 582 zł, a miasto Jasło 4 190 000 zł. Po stronie słowackiej koszty wyniosły ponad 2 470 587,96 euro i obejmowały modernizację dwóch dróg: Raslavice-Lapúchov-Stuľany i Stuľany- Kuková.

Od ronda do ronda w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej
Starosta jasielski Adam Pawluś

Głównym inwestorem był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Starosta jasielski Adam Pawluś podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji. - Dziękuję Zarządowi Województwa Podkarpackiego i wszystkim radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, bo ponad 16 mln, to środki pochodzące z województwa. To także środki finansowe z budżetu powiatu i miasta Jasła. Chciałbym serdecznie podziękować naszym przyjaciołom ze Słowacji, że wyrazili zgodę na to, że projekt nie był finansowany równomiernie. Sześćdziesiąt procent mamy na tej drodze, pozostałą część po stronie słowackiej.

Od ronda do ronda w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej
Senator Alicja Zając

- Otwieramy drogę, która w znaczący sposób poprawi dostępność do różnych dzielnic miasta Jasła. Nowy odcinek ułatwi dojazd, jak również poprawi bezpieczeństwo jej użytkownikom - mówiła senator Alicja Zając.

Mieszkańcy Jasła i powiatu jasielskiego mogą teraz korzystać z niezwykle komfortowej i bezpiecznej drogi. - Marszałek Ortyl mówił, że chcemy mercedesa i trochę spieraliśmy się z Zarządem Województwa. Rzeczywiście to jest mercedes - wspomniał starosta Adam Pawluś, używając porównania drogi z marką samochodów.

- To jest bardzo ważna droga. Cieszę się, że udało się wspólnie z lokalnymi samorządami stworzyć montaż finansowy i zrealizować tę inwestycję. Muszą być dobre drogi dojazdowe do miejsc turystycznych na Podkarpaciu, bo to wpływa na rozwój regionu - zauważył wicemarszałek województwa Piotr Pilch.

Od ronda do ronda w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej
Wicemarszałek województwa Piotr Pilch

O dobrej współpracy pomiędzy samorządami mówiła zastępca burmistrza Miasta Jasła Małgorzata Adamska-Chmiel. - Nasza tu obecność jest podsumowaniem owocnej współpracy wielu samorządów, nie tylko polskich, ale i słowackich. To efekt zaangażowania i ciężkiej pracy. Droga zawsze łączy, nigdy nie dzieli. Co więcej otwiera nowe horyzonty. Te horyzonty na współpracę pomiędzy samorządami na różnych szczeblach otwierają się przed nami również w przypadku tej inwestycji.

Od ronda do ronda w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej
Zastępca burmistrza Miasta Jasła Małgorzata Adamska-Chmiel

Kierownik Departamentu Infrastruktury Drogowej Samorządu Preszowskiego Aleksander Galajda przywołał słowa przewodniczącego Samorządowego Kraju Preszowskiego Milana Majerskiego - Kde je cesta tam je zivot! Gdzie jest droga - tam jest życie.

Od ronda do ronda w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej
Kierownik Departamentu Infrastruktury Drogowej Samorządu Preszowskiego Aleksander Galajda

- W ciągu dwóch lat zrealizowaliśmy to zadanie, a było to zadanie trudne, chyba największe w historii naszej firmy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi. Mało zostało powiedziane na temat zaangażowania w tą inwestycję starosty Adama Pawlusia - podkreślił prezes Zarządu PRDM w Jaśle Adam Matuszewski.

Od ronda do ronda w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej
Prezes Zarządu PRDM w Jaśle Adam Matuszewski

Nowy odcinek drogi poświęcił ksiądz Zbigniew Irzyk, dziekan Dekanatu Jasło-Wschód.

Od ronda do ronda w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej
Ksiądz Zbigniew Irzyk, dziekan Dekanatu Jasło-Wschód

- Oddanie tej drogi jest ważnym momentem w historii powiatu, jak również samego miasta. Powstała bowiem komfortowa droga, która w znaczący sposób odciąży komunikacyjnie region. Mam nadzieję, ż e uda nam się zrealizować drogę na dalszym odcinku, aż do włączenia w nowy przebieg obwodnicy zachodniej, która będzie realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Składam podziękowania dla pana Bogdana Tarnawskiego i pracowników GDDKiA za realizację tego projektu na DK 73 - powiedział starosta jasielski Adam Pawluś.


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.