W ramach projektu „Ojczysty – taki bystry!” Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 23 sierpnia zaprosiła małych jaślan wraz z rodzicami i opiekunami do udziału w kreatywnych działaniach językowych. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych wydarzenie zostało przeniesione do budynku biblioteki.
Uczestnicy mogli się przekonać, że zdobywanie wiedzy o języku polskim nie musi się kojarzyć jedynie ze szkolnymi lekcjami oraz „wkuwaniem” zasad gramatyki i ortografii. Języka można uczyć się za pomocą ciekawych i różnorodnych działań, również poprzez zabawę. Dzieci losowały zagadki o roślinach, zwierzętach, zawodach i porach roku, a odpowiadając na nie poznawały reguły pisowni poszczególnych wyrazów.

MBP w Jaśle: językowy zawrót głowy – zabawy z ojczystym

Z kolorowanek przedstawiających zwierzęta powstał alfabetyczny zwierzyniec, a literkowy berek w skojarzenia dostarczył dużo dobrej zabawy. W kolorowych kopertach umieszczonych w przestrzeni holu, które najmłodsi chętnie zabierali do domu, kryły się rebusy, krzyżówki oraz wiersze m.in.: Michała Rusinka, Małgorzaty Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek, Juliana Tuwima, Doroty Gellner czy Marii Konopnickiej.

MBP w Jaśle: językowy zawrót głowy – zabawy z ojczystym

Partnerzy projektu: Jasielski Dom Kultury, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle Familiaris.

MBP w Jaśle: językowy zawrót głowy – zabawy z ojczystym

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021”.