XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krempna (zapowiedź)
15 lipca (środa) odbędzie się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krempna. Początek obrad o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy w Krempnej.

Przewodniczący Rady Gminy Krempna Wiesław Kmiecik zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
8. Zakończenie sesji.