Władze Szczecina postanowiły pomóc gminie Skołyszyn, która ucierpiała podczas czerwcowej powodzi.
Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek, wspólnie z Unią Metropolii Polskich zdecydowali się pomóc gminie Skołyszyn. - „Do Skołyszyna przekażemy 300 tysięcy złotych” - napisał prezydent Szczecina.

W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Skołyszyn podziękował za okazaną życzliwość i wsparcie wójt Bogusław Kręcisz. - „To piękny gest solidarności w obliczu klęski żywiołowej, która dotknęła nasz samorząd . Zapewniam, że przekazana pomoc finansowa zostanie właściwie wykorzystana, a potrzeby w zakresie m. in. odbudowy infrastruktury są ogromne” - napisał do prezydenta Szczecina Bogusław Kręcisz.