Od jutra (14 lipca) rozpoczynają się bezpłatne badania próbek wody ze studni przydomowych, które zostały zalane podczas powodzi w Jaśle i okolicznych miejscowościach.
Jak informuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, badania wody dotyczą studni przydomowych, które stanowią dla mieszkańców powiatu jasielskiego jedyne źródło zaopatrzenia w wodę, a które uległy zalaniu bądź podtopieniu podczas nawałnicy i powodzi.

Próbka wody ma być dostarczona w sterylnym pojemniku o pojemności 100 ml jak do analizy moczu (można kupić w aptece). Przed pobraniem próbki do badań, studnia, z której będzie pobierana woda musi być dokładnie wyczyszczona, zdezynfekowana, a woda ze środkiem dezynfekującym wypompowana, do zaniku zapachu chloru. Bezpłatne badanie można wykonać tylko jednorazowo.

Próbki będą przyjmowane według następującego harmonogramu:
- 14 lipca (wtorek) godz. 8:00 - 9:00 mieszkańcy miasta Jasła (numery domów parzyste). Próbki należy dostarczyć do budynku PSSE w Jaśle, ul. Koralewskiego 13.
- 15 lipca (środa) godz. 8:00 - 9:00 mieszkańcy Trzcinicy (numery domów parzyste). Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Trzcinicy.
- 16 lipca (czwartek) godz. 8:00 - 9:00 mieszkańcy Trzcinicy (numery domów nieparzyste). Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Trzcinicy.
- 20 lipca (poniedziałek) godz. 8:00 - 9:00 mieszkańcy miasta Jasła (numery domów nieparzyste). Próbki należy dostarczyć do budynku PSSE w Jaśle, ul. Koralewskiego 13.
- 21 lipca (wtorek) godz. 8:00 - 8:15 mieszkańcy Kowalowy. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Świetlicowym w Kowalowych.
- 21 lipca (wtorek) godz. 8:25 - 9:00 mieszkańcy Gorajowic. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Gorajowicach.
- 22 lipca (środa) godz. 8:00 - 9:00 mieszkańcy Warzyc. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Warzycach.
- 23 lipca (czwartek) godz. 8:00 - 9:00 mieszkańcy Opacia. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Opaciu.
- 23 lipca (czwartek) godz. 9:00 - 10:00 mieszkańcy Jareniówki. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Jareniówce.
- 27 lipca (poniedziałek) godz. 8:00 - 9:00 mieszkańcy Bieździedzy i Bieździadki. Próbki będą przyjmowane przez przedstawicieli PPIS w Domu Ludowym w Bieździedzy.
- 28 lipca (wtorek) godz. 8:00 - 9:00 mieszkańcy pozostałych niewymienionych wcześniej miejscowości. Próbki należy dostarczyć do budynku PSSE w Jaśle, ul. Koralewskiego 13.