Wiemy do jakiej gminy trafi wóz strażacki w ramach drugiej edycji akcji "Bitwa o wozy".
"Bitwa o wozy" to profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W pierwszej turze zakładała on, że w każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki. Z wojawództwa podkarpackiego wóz strażacki o wartości blisko 800 tys. zł otrzymała gmina Cisna.

Drugą turę ogłoszono 3 lipca. Zakładała ona, że wóz strażacki otrzyma gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich w każdym z byłych 49 województw (wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r.). Oznaczało to, że szansę na zwycięstwo z naszego terenu miały gminy z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego.

Przed godz. 11 wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że spośród gmin z byłego województwa podkarpackiego największą frekwencję zanotowano w gminie Jasienica Rosielna (powiat brzozowski) 76,5%. Uprawnionych do głosowania było 5995 osób, z urn wyciągnięto 4586 ważnych kart do głosowania (bez zaświadczeń).