Urząd Miasta w Jaśle przyjmuje informacje od przedsiębiorców, których firmy ucierpiały w wyniku nawałnicy i powodzi pod koniec czerwca br.
W związku z szansą uzyskania wsparcia z Urzędu Wojewódzkiego dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku nawałnic, jakie przeszły nad Jasłem końcem czerwca br., poszkodowani mogą do 21 lipca br. zgłosić poniesione straty do Urzędu Miasta w Jaśle na adres mailowy: tarcza@um.jaslo.pl, telefonicznie pod numerem 13 44 86 371 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Rynek 12.

Informacja powinna zawierać następujące dane: miejscowość, nazwę podmiotu gospodarczego, zakres powstałych uszkodzeń, wartość poniesionych strat, określoną kwotowo w złotówkach oraz źródło danych, informacji o stratach tj. np. wycena zakładu ubezpieczeniowego, protokół komisji, ewidencja księgowa strat poniesionych w majątku podmiotu oraz środkach obrotowych, powstałych w wyniku powodzi itp. Zebrane informacje posłużą do ubiegania się o pomoc finansową z Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Wspierania Przedsiębiorczości UMJ, tel. 13 44 86 371, mail: tarcza@um.jaslo.pl.

Z pismem w tej sprawie zwróciła się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

- „Aby możliwym było podjęcie działań zmierzających do pozyskania maksymalnej puli środków finansowych pozwalających na udzielenie realnej pomocy w usuwaniu skutków tegorocznych powodzi oraz odbudowie zniszczonych obiektów niezbędnym jest w pierwszej kolejności zbilansowanie wszystkich strat poniesionych zarówno przez sektor publiczny, jak i podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne” - czytamy w piśmie wojewody do samorządowców.

Wojewoda Ewa Leniart zwraca się z prośbą o pilne zebranie informacji o wielkości strat, jakie ponieśli przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w czerwcu br.

Opracowane informacje władze gmin mają przekazać wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma, adresując odpowiedź na Wydział Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.