Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie otrzymał grant na zajęcia z dziećmi z programu Bardzo Młoda Kultura.
Projekt nosi tytuł „Wędrująca ikona i dziedzictwo przyrodnicze Beskidu Niskiego", a jego autorką jest Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz.

Zapisy do projektu trwają do 29 lipca. Projekt kierowany jest do 12 osób w dwóch grupach wiekowych: dzieci w klasach od I do IV szkoły podstawowej oraz druga grupa - dzieci i młodzież w klasach od V do VIII szkoły podstawowej. Wybór uczestników będzie dokonany po indywidualnej rozmowie z instruktorami projektu. Telefon kontaktowy:13 44 15 215 lub 609 661 055.

Warsztaty odbywać się będą w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019 - 2021, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.