Przy Szkole Podstawowej w Szebniach otwarto wielofunkcyjne boisko sportowe.
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Szebniach oraz przebudowany stadion sportowy oficjalnie przekazano do użytkowania 18 października. Uroczystość uświetniła akademia szkolna.
Uczniowie oraz lokalna społeczność mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego w Szebniach. Koszykówka, siatkówka, mini-piłka nożna, piłka ręczna oraz tenis ziemny to dyscypliny sportowe, które można uprawiać na nowym obiekcie. Stadion sportowy użytkowany przez klub sportowy "Team 17" Szebnie został przebudowany. Pomiędzy dwoma obiektami wykonano podbudowę na boisko typu "Orlik", które powstanie w przyszłości.

uczniowie biorący udział w uroczystości

- Powstanie tych obiektów to duże przedsięwzięcie. (...) Koszt budowy to kwota ponad milion złotych. Są to bardzo duże pieniądze, które wkładamy w rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. (...) Przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie i pozyskanie środków Pani Senator Alicji Zając oraz Panu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciechowi Zającowi, bo bez Was by się to nie udało - powiedział Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.

- Chcę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania takiego obiektu. (…) Każdy na pewno zna powiedzenie "w zdrowym ciele, zdrowy duch", jeśli będziemy dbać o kulturę fizyczną to będziemy żyć przez wiele lat - powiedział Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szebniach Paweł Rozmus.

poświęcenie obiektu przez księdza

Senator Alicja Zając oraz Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz w kilku zdaniach wyrazili zadowolenie oraz pogratulowali obiektu. List gratulacyjny przekazał Poseł do Europarlamentu Bogdan Rzońca. Kompleks sportowy poświęcił ksiądz proboszcz Henryk Maguda.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili m.in.: Senator Alicja Zając, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic, Radna Rady Gminy Jasło Ewa Dubiel, Radna Rady Powiatu Jasielskiego Bożena Macek-Lubaś, Marta Grzyb - asystentka Europosła Bogdana Rzońcy, Zastępca Wójta Gminy Jasło Henryk Motkowicz, Sekretarz Gminy Jasło Małgorzata Dubiel, Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Stanisław Gacek, Proboszcz parafii ks. Henryk Maguda, Ks. Prałat Wacław Rybka, Sołtys wsi Rafał Czekalski, projektant obiektu sportowego Adam Przewoźnik, inspektor nadzoru Jacek Macek, wykonawca boiska Zenon Strugała, emerytowana kadra pedagogiczna, reprezentanci Szkoły, Rady Rodziców, Ochotniczej Straży Pożarnej i Klubu Sportowego oraz pracownicy Urzędu Gminy Jasło.

występ uczniów w szkole

Na obiekcie wielofunkcyjnym została położona nawierzchnia poliuretanowa, dodatkowo wykonano odwodnienie. Wokół powstało m.in. oświetlenie, ogrodzenie oraz wyposażenie. Całkowita kwota realizacji budowy wynosi 731 147,71 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 346 182,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Na boisku klubowym wykonano m.in. drenaż, założono siatkę na krety, powierzchnię wyrównano i zasiano trawą. Ze względu na długotrwały etap zarastania murawy boisko nie jest jeszcze gotowe do użytkowania. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 100 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Pełna kwota realizacji inwestycji wyniosła 208 448,49 zł.
Podbudowa na obiekt typu "Orlik" wyniosła 69 049,47 zł.