Prezentujemy listę inwestycji w Jaśle, powiecie jasielskim i gminach powiatu jasielskiego, które otrzymają dofinansowanie w ramach "Polskiego Ładu".

Gmina Brzyska - 8 409 179,38 zł


Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzyska - etap I - 8 409 179,38 zł

Gmina Dębowiec - 3 325 000,00 zł


Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo-sanitarnego dla ZGK w Dębowcu - 3 325 000,00 zł

Gmina Jasło - 7 980 000,00 zł


Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gm. Jasło - 7 980 000,00 zł

Gmina Kołaczyce - 4 500 000,00 zł


Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt - 4 500 000,00 zł

Gmina Krempna - 2 945 000,00 zł


Krempna Przebudowa drogi gminnej Grab-Wyszowatka-Długie w km 0+720 - 2+770 i Kotań-Kolanin w km 0+600-2+400 - 2 945 000,00 zł

Gmina Nowy Żmigród - 6 650 000,00 zł


Nowy Żmigród Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego na terenie gminy Nowy Żmigród - 6 650 000,00 zł

Gmina Osiek Jasielski - 6 000 000,00 zł


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule "zaprojektuj i wybuduj" - 6 000 000,00 zł

Gmina Skołyszyn - 7 650 000,00 zł


Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 6,9 ha - 7 650 000,00 zł

Gmina Tarnowiec - 2 787 034,09 zł


Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu - 2 787 034,09 zł

Miasto Jasło - 14 700 000 zł


Budowa krytego lodowiska w Jaśle - 4 500 000,00 zł
Zabezpieczenie terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo - składowej w Jaśle - 10 200 000,00 zł

Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim - 5 697 975,00 zł


Zakup taboru niskoemisyjnego do obsługi transportu publicznego realizowanego przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim - 5 697 975,00 zł

Powiat jasielski - 11 270 000 zł


Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego - 2 340 000,00 zł
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny - 8 930 000,00 zł

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.