W GOK w Tarnowcu odbyło się zebranie członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec, podczas którego wybrano nowego Prezesa oraz Zarząd OSP.
W niedzielę (24 października) w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbyło się zebranie członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnowiec, podczas którego wybrano nowego Prezesa oraz Zarząd OSP.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i przywitaniu wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości, ustępujący Prezes Dh Wiktor Barański podziękował zarządowi oraz zebranym druhom za wieloletnią współpracę, wzajemny szacunek oraz za wspólne budowanie społecznego zaufania i kreowanie dobrego wizerunku strażaka ochotnika w lokalnej społeczności. Podkreślił także rolę i wagę działań OSP na rzecz propagowania bezpieczeństwa i rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

Kolejno przedstawiono sprawozdania Prezesa Oddziału ZOSP RP w Tarnowcu druha Wiktora Barańskiego za minioną kadencję oraz druha Komendanta Gminnego OSP Jarosława Luli. Poruszono w nich kwestie inwestycji związanych z pozyskaniem sprzętu i wyposażenia jednostek OSP, udział poszczególnych jednostek w działaniach ratowniczo - gaśniczych, w uroczystościach państwowych i kościelnych oraz przedstawiono wszystkie prace remontowo-budowlane poszczególnych remiz strażackich z terenu gminy.

zebranie strażaków

Następnie minutą ciszy uczczono zmarłych druhów i druhen między innymi Śp. Jana Czubika, Śp. Tadeusza Górczyka.

Druh Wiktor Barański skierował podziękowania do Kierownika Posterunku Policji aspiranta Jerzego Szota za bardzo dobrą współpracę. Wydziału Spraw Obywatelskich za dotychczasową pracę na rzecz jednostek OSP oraz dalszą współpracę na następną kadencję. Słowa podziękowania skierowano również do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Bartłomieja Smyki za duże wsparcie w organizację wszelkiego rodzaju uroczystości za pracę i życzliwość. Podziękowanie skierował również do Dyrektora Banku Spółdzielczego w Tarnowcu za bardzo duże wsparcie i przychylność na potrzeby naszych jednostek OSP.

Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2016-2021 i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przystąpiono do wyborów uzupełniających, w wyniku któych Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu na kadencję 2021-2026 ukonstytuował się następująco:

Prezes - Marek Gruszkoś, I Wiceprezes - Jacek Kozicki, II Wiceprezes - Piotr Sysoł, Komendant Gminny OSP - Jarosław Lula, Sekretarz - Krzysztof Szymbara, Skarbnik - Krzysztof Pac, Członek Prezydium - Łukasz Michalski, Członek Zarządu - Grzegorz Myśliwiec, Członek Zarządu - Michał Soboń, Członek Zarządu - Zbigniew Koza, Członek Zarządu - Rafał Drożdż, Członek Zarządu - Józef Sysoł, Członek Zarządu - Mieczysław Wietecha, Członek Zarządu - Józef Gaweł, Członek Zarządu - Dorota Woźniak, Członek Zarządu - Józef Dłuski, Członek Zarządu - Stanisław Lawera,

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowcu na kadencję 2021 - 2026 ukonstytuował się następująco: Przewodniczący - Leszek Faber, Wiceprzewodniczący - Jerzy Forystek, Sekretarz - Łukasz Stryczniewicz


strażacy OSP

Delegatami do Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Dh Marek Gruszkoś, Dh Jacek Kozicki, Dh Krzysztof Szymbara, Dh Krzysztof Pac, Dh Jarosław Lula, Dh Piotr Sysoł.

Następnie głos zabrał Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle brygadier Piotr Śmietana podziękował za współpracę oraz duże zaangażowanie strażaków podczas działań ratowniczych jak również duży udział i wkład strażaków w organizację wszelkiego rodzaju świąt państwowych i kościelnych

Na zakończenie komendant Gminny OSP dh Jarosław Lula wręczył ustępującemu Prezesowi Wiktorowi Barańskiemu podziękowania za dotychczasową pracę, duże zaangażowanie na rzecz jednostek straży pożarnych życząc dalszej współpracy ze strażami jako Wójtowi Gminy Tarnowiec.

Nowo wybrany Prezes Marek Gruszkoś podziękował za duże zaufanie oraz życzył dalszej dobrej współpracy z poszczególnymi jednostkami OSP. Ze swej strony dołoży wszelkich starań aby jednostki OSP spełniały wysokie standardy dotyczące sprzętu i fachowości w działaniach ratowniczych.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.