Harcerze z 15 Drużyny Harcerskiej "Płomienie" w Szebniach zorganizowali i przeprowadzili grę terenową zatytułowaną "Niemiecki obóz pracy" dla harcerzy z Hufca Jasło.
W sobotę (16 października) harcerze z 15 Drużyny Harcerskiej "Płomienie" w Szebniach zorganizowali i przeprowadzili grę terenową zatytułowaną "Niemiecki obóz pracy" dla harcerzy z Hufca Jasło.

Gościli m.in.: 166 JDH "Cichociemni", I Szczep "Orląt", 307 KGDH "Wilki", 139 DH "Lisy", w sumie zebrało się 58 uczestników z Jasła i Kołaczyc. Gra miała na celu przybliżenie młodym ludziom historii i warunków panujących w obozie w Szebniach podczas II Wojny Światowej.

Trasa rozpoczęła się na cmentarzu na "Lasku warzyckim", skąd uczestnicy gry przeszli przez Bierówkę na cmentarz jeńców sowieckich w "dołach bierowskich", wykonując przy tym kilka zadań. Z cmentarza udali się do szkoły w Szebniach, po drodze wykorzystując różne techniki ewakuacji rannego.


Przy bramie przywitali ich przebrani esesmani i zaprowadzili do wybudowanego, specjalnie na potrzeby gry, obozu. Na terenie szkoły harcerze poznawali życie obozowe przy sześciu różnych punktach. A było to przede wszystkim: udzielanie pierwszej pomocy, dostarczanie pożywienia do obozu, pastowanie butów "hitlerowcom", budowanie schronienia z pałatek, strzelanie - nadzorowane przez żołnierzy WOT, budowanie stosów ogniskowych czy wykonanie naczyń, a także rozwiązanie quizu dotyczącego faktów związanych z obozem.

Na wszystkich punktach była oceniana ich zaradność, przystosowanie, odnalezienie się w tamtych czasach i okolicznościach. Nasi "więźniowie" otrzymali obozowe racje żywności. Cieszymy się z licznego uczestnictwa młodych ludzi i chęci poznania historii naszej małej ojczyzny.