Ulice 3 Maja i Kołłątaja w Jaśle zostaną przebudowane. Koszt to ponad 2,5 mln zł. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Miasto Jasło otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 1,2 mln zł.
Obydwie ulice przebiegają przez centrum Jasła, dlatego też bardzo istotna jest poprawa bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i ruchu samochodowego.

Końcem lipca 2019 roku Miasto Jasło złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Po opublikowaniu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w 2020 roku, wniosek ten znalazł się na liście rezerwowej. W wyniku oszczędności poprzetargowych okazało się, że Miasto Jasło zakwalifikowało się do dofinansowania i otrzymało prawie 50 procent kosztów.

Obydwie ulice stanowią jeden ciąg komunikacyjny. Ulica Kołłątaja będzie przebudowana na odcinku 177 metrów, a ulica 3 Maja o długości 820 metrów.

drogi w Jaśle do przebudowy
Fot. Bogdan Hućko

Co w praktyce oznacza przebudowa tak istotnej arterii komunikacyjnej Jasła? Rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wybudowany ściek przykrawężnikowy, oświetlenie uliczne, poszerzona zostanie jezdnia i pokryta nowym asfaltem, przebudowane zjazdy, wymienione studzienki i kratki ściekowe, wymienione balustrady łańcuchowe, krawężniki i nawierzchnia chodników. W ramach prac na modernizowanym odcinku zostanie również wymienione stare oświetlenie na nowoczesne lampy typu led (71 opraw wraz z oświetleniem chodnika).