Trzy tysiące maseczek, uszytych przez skazanych w ramach akcji „Pomagać chcemy - maseczki szyjemy - #Resort Sprawiedliwości Pomaga” przekazał Zakład Karny w Jaśle Gminie Jasło.
Rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Jaśle major Piotr Chmielewski wręczył maseczki wójtowi Gminy Jasło Wojciechowi Piękosiowi.

Celem akcji był rozwój wśród skazanych umiejętności społecznych oraz wyrobienie nawyku pracy i propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym. Osadzeni więźniowie uszyli maseczki z powierzonych przez Gminę Jasło materiałów.Maseczki zostały rozdysponowane przez Urząd Gminy w Jaśle do Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Osobnicy i Szebniach, osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” oraz „Życie bez barier”, a także strażakom ochotnikom z gminnych jednostek OSP.