W Trzcinicy wyremontowano kolejny odcinek drogi.
Trzcinica zyskała wyremontowany fragment drogi gminnej Nr 113327R. Odnowienie 248-metrowego odcinka to drugi etap przebudowy drogi ciągnącej się od Domu Ludowego zniszczonej podczas zeszłorocznej powodzi.

wyremontowany odcinek drogi

Droga została poszerzona do 3,5 m. Finalna kwota inwestycji to 124 748,45 zł. Zadanie zostanie w pełni sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.