Gmina Skołyszyn rozpoczęła budowę sieci wodociągowej w Harklowej, Kunowej i Pustej Woli oraz stacji uzdatniania wody w Kunowej. Całkowity koszt to 3,5 mln złotych.
19 maja została podpisana stosowna umowa władz samorządowych gminy Skołyszyn. z firmą Polskie Centrum Wody Jasło & Spółdzielnia „Czystość” Sękowa, która złożyła najkorzystniejsza ofertę. W tym samym dniu, oficjalnie został przekazany plac budowy stacji uzdatniania wody w Kunowej. Koszt tej części inwestycji wyniesie 1 761 975 złotych.Natomiast 12 marca br. została podpisana umowa ze Spółdzielnią Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” w Skołyszynie na budowę sieci wodociągowej w Harklowej, Kunowej i Pustej Woli. Rozpoczęły się prace w terenie. Koszt wyniesie 1 639 590 złotych.

Obydwie inwestycje zostały wsparte dotacją Unii Europejskiej .Całkowity koszt budowy sieci rozdzielczej wraz ze stacją uzdatniania wody wyniesie ponad 3,5 mln złotych.