Na Podkarpaciu świadczenie honorowe z tytułu ukończeniu 100 lat pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 122 osoby.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprezentował najnowsze dane statystyczne dotyczące wypłacania honorowego świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat. Jak się okazuje, na Podkarpaciu wzrasta liczba 100-latków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca na Podkarpaciu 122 świadczenia honorowe (w maju 2019 to świadczenie w naszym regionie otrzymywało 83 osoby, a w sierpniu 2020 - 95 ).

Oddział ZUS w Rzeszowie wypłaca takich świadczeń 78 (najstarszą osobą jest kobieta urodzona w 1915 r. w Rzeszowie). Oddział ZUS w Jaśle wypłaca 44 świadczeń honorowych a najstarszym świadczeniobiorcą jest kobieta zamieszkująca powiat sanocki, urodzona w 1913 roku.

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę - świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury.
Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i jest wypłacane co miesiąc. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia
1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Dla osób, które ukończyły wiek 100 lat po 28.02.2021 r. przyznawane świadczenie wynosi 4512,41 zł brutto.