Kolejna grupa 40 nowych funkcjonariuszy wstąpiła do Bieszczadzkiego Oddziału SG.
W sobotę (9 listopada) najliczniejsza w tym roku grupa nowych strażników granicznych wypowiedziała rotę ślubowania. Bieszczadzki Oddział wzbogacił się o 40 dodatkowych funkcjonariuszy. Na placu apelowym komendy Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu, 40-osobowa grupa nowo przyjętych funkcjonariuszy uroczyście ślubowała: "…służyć wiernie Narodowi Polskiemu".

Ślubowanie w asyście pocztu sztandarowego, odebrał Komendant Bieszczadzkiego Oddziału płk SG Andrzej Popko. Komendant pogratulował nowo przyjętym pozytywnych wyników w procesie rekrutacji i powitał ich w szeregach Straży Granicznej.

Wśród nich jest 19 kobiet i 21 mężczyzn, większość pochodzi z Podkarpacia. Połowa ma wykształcenie wyższe. Za kilka dni młodzi funkcjonariusze wyjadą na kurs podstawowy do jednego z ośrodków szkoleniowych SG, następnie zostaną skierowani do służby w placówkach Straży Granicznej na Podkarpaciu.

W tym roku w Bieszczadzkim Oddziale SG przyjęto w sumie 100 nowych funkcjonariuszy. Aktualnie rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, a następne wcielenie planowane jest na grudzień.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, a w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, średnie wykształcenie, a także odpowiednią zdolność psychofizyczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej https://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/