Dobiegła końca V kadencja zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Dzisiaj (18 lipca) w Hotelu Łańcut 160 delegatów podczas walnego zjazdu wybierze prezesa, zarząd i komisję rewizyjną na nową kadencję.
W poniedziałek, 13 lipca, odbyło się ostatnie posiedzenie zarządu V kadencji. Był to również czas na podsumowanie minionych czterech lat pod rządami prezesa Mieczysława Golby. Złożono również podziękowania za pracę na rzecz podkarpackiej piłki na ręce przewodniczących wydziałów i komisji dla działaczy Podkarpackiego ZPN.


- Ogromnie wam dziękuje, bo to dzięki wam nasz związek jest w tym miejscu. Wasza społeczna praca jest niezwykle ważna, dlatego chcemy w ten symboliczny sposób przekazać wyrazy wdzięczności – mówił do zebranych prezes Mieczysław Golba. – Słowa podziękowania należą się również kolegom z zarządu, którzy w tej trudnej kadencji, w której musieliśmy wyprostować wiele spraw, potrafili zgodnie współpracować. Nie dość, że to się udało, to jeszcze kondycja związku zarówno finansowa, jak i organizacyjna, nie wliczając straty środków z PBS, jest bardzo dobra. Gorąco wierzę, że może być jeszcze lepiej – podkreślił Mieczysław Golba, senator.


Prezes każdemu z obecnych przekazał również symboliczne podziękowanie.


Podczas czteroletniej kadencji zarząd Podkarpackiego ZPN odbył 43 posiedzenia. Szczegółowe sprawozdanie z działalności zarządu, prezes Mieczysław Golba przedstawi w trakcie sobotniego (18 lipca) Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w Łańcucie.