W Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku Jasielskim odbyło się spotkanie z seniorami.
W sobotę (27 listopada) w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim odbyło się spotkanie dla seniorów będące podsumowaniem projektu" Senior z pasją - aktywizacja kulturalno-artystyczna'' dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Spotkanie dla seniorów było połączone z wieczorem andrzejkowym, a uczestniczyli w nim beneficjenci warsztatów artystycznych i rękodzielniczych oraz kulinarnych, a takze wycieczki edukacyjnej do Łańcuta.

Na spotkaniu obecny był Wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski, który w swoim przemówieniu podziękował seniorom składając serdeczne życzenia, a także wyrazy wdzięczności za ich trud i doświadczenie życiowe, angażowanie się oraz udział w inicjatywach społeczno - kulturalnych.