Na wieczną wartę odszedł harcmistrz Jacek Smolik, Komendant I Szczepu "Orląt" im. Jana Bytnara "Rudego", instruktor Hufca ZHP w Jaśle.
O śmierci harcmistrza poinformowała poprzez media społecznościowe Komenda Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich.

- Był wzorem i przykładem do naśladowania, niezastąpionym wychowawcą i przewodnikiem wielu pokoleń harcerzy oraz instruktorów. To ogromna strata dla naszego Hufca... Cześć Jego pamięci!

Nie jest jeszcze znana data pogrzebu.