Przebudowana została droga gminna Wrocanka - Potakówka w gminie Tarnowiec.
W ramach remontu wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnia, zjazdy do posesji, odwodnienie, oznakowanie.

Koszt przebudowy wyniósł 1 259 567,31 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 1 007 653,85 zł.