Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle zorganizował kiermasze rękodzieła, z których dochód przeznaczono na pomoc dla poszkodowanych przez czerwcową powódź mieszkańców jasielskiej gminy.
Inicjatorem kiermaszów, które odbyły się w minioną niedzielę, 19 lipca, w Szebniach i Osobnicy, był Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle.
Gościny i wsparcia organizacyjnego instruktorkom ze świetlic GOK, udzieliła parafia pw. św. Marcina w Szebniach oraz parafia pw. św. Stanisława BM i św. Jadwigi Śląskiej w Osobnicy, wraz z ich proboszczami.


Rękodzieło wystawione na sprzedaż zostało wykonane przez pracowników GOK podczas pracy zdalnej oraz przez uczestników zajęć świetlicowych.

Dochód z kiermaszu Szebniach wyniósł 1780 złotych, a w Osobnicy - 1100 złotych. Pieniądze zostaną w całości przekazane na rzecz rodzin dotkniętych kataklizmem - na zakup potrzebnych artykułów lub sprzętów.


Władze samorządowe Gminy Jasło dziękują w imieniu dyrekcji i pracowników GOK mieszkańcom jasielskiej gminy za ich szczodrość i empatię, dzięki którym udało zebrać się tak pokaźną kwotę, a także duszpasterzom parafii w Osobnicy i Szebniach za wsparcie, pomoc i ogromną życzliwość.