Burmistrz Miasta Jasła otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok oraz wotum zaufania Rady Miejskiej Jasła po debacie nad raportem o stanie miasta.
Sytuacja związana z trwającą pandemią spowodowała, że w tym roku nieco później niż zazwyczaj odbyła się sesja absolutoryjna oraz debata nad przedstawionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, raportem o stanie miasta. Za przyznaniem wotum zaufania na 21 radnych 14 było za, 1 przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Raport znajduje się pod linkiem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2020-r/zarzadzenie-nr-v-67-2020-z-18-czerwca-2020-roku.html.

Radni decydowali również o przyznaniu burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2019, uchwalonego 8 stycznia 2019 roku. Na 21 obecnych radnych, 16 było za, a 5 wstrzymało się od głosu.

Radni obradowali zdalnie. Fot. UM Jasło

Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 171 777 068,39 zł, w tym: dochody bieżące 167 322 399,84 zł i majątkowe 4 454 668,55 zł. Wydatki wyniosły 175 782 758,98 zł w tym: wydatki bieżące 156 189 286,54 zł i wydatki majątkowe 19 593 472,44 zł. Przychody w 2019 r. zrealizowano w wysokości 33 479 949,91 zł, w tym z wolnych środków 27 614 654,91 zł i kredytu komercyjnego 5 865 295 zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 18 846 101,22 zł tj. 10,97 proc. w stosunku do wykonanych dochodów.