Po roku remontu, który kosztował blisko 1,9 mln zł, w środę 29 grudnia oddany do użytku został Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie. Uroczystość była także okazją do przekazania nowego radiowozu zakupionego dzięki współpracy lokalnych samorządów i policji.
Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie jest największą jednostką organizacyjną podległą Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle. Zasięgiem swojego działania obejmuje teren trzech gmin: Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Krempna.

Policjanci uczestniczący w uroczystości
Policjanci uczestniczący w uroczystości

W komisariacie służbę pełni 16 policjantów oraz 2 pracowników cywilnych. Dotychczasowa siedziba komisariatu służy policjantom nieprzerwanie od lat 80-tych. Na przestrzeni tego okresu, dzięki wsparciu lokalnych samorządów, w komisariacie wykonywano drobne prace remontowe, jednak budynek nie spełniał odpowiednich wymogów, chociażby w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych.

asp. sztab. Grzegorz Stygar
asp. sztab. Grzegorz Stygar, komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie

W grudniu ubiegłego roku rozpoczęto inwestycję polegającą na przebudowie i modernizacji budynku komisariatu. Całkowity jej koszt wraz z wyposażeniem budynku został sfinansowany ze środków budżetu państwa i wyniósł blisko 1.9 mln złotych.

Uczestnicy uroczystości w Nowym Żmigrodzie
Uczestnicy uroczystości

Budynek został kompleksowo zmodernizowany i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zyskał nowy, funkcjonalny układ pomieszczeń, zaplecze socjalne i atrakcyjny, zgodny z zasadami standaryzacji wygląd zewnętrzny. Wymieniono wszystkie instalacje a wewnątrz pojawiło się nowe wyposażenie w tym sprzęt informatyczny oraz łącznościowy.

- To wszystko daje komfort pracy naszym policjantom, ale też będzie służyć mieszkańcom Nowego Żmigrodu. W końcu będą w godnych warunkach przyjmowani i obsługiwani jak przystało na XXI wiek - mówił podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Dariusz Matusiak.

Policjantka z komisariacie w Nowym Żmigrodzie
Policjanci zyskali komfortowe warunki pracy

Symboliczny klucz do zmodernizowanego komisariatu odebrał jego komendant asp. sztab. Grzegorz Stygar z rąk komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie inspektora Dariusza Matusiaka w asyście dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Bogdana Mazura.

Przekazanie symbolicznego klucza do komisariatu w Nowym Żmigrodzie
Moment symbolicznego przekazania klucza do komisariatu

Policjanci w trakcie środowej uroczystości odebrali także nowy radiowóz. Pojazd marki Kia Sportage został zakupiony dzięki wspólpracy samorządów i policji. Jego wartość to 126 500 zł. Połowa środków na zakup radiowozu pochodziła z budżetu policji, druga część to dofinansowanie lokalnych samorządów m.in. Starostwa Powiatowego - 22,5 tys. zł., gminy Nowy Żmigród - 25 tys. zł oraz gminy Osiek Jasielski - 15 tys. zł.

Nowy radiowóz policjantów z Nowego Żmigrodu
Nowy radiowóz policjantów z Nowego Żmigrodu

Nowy budynek poświęcił ks. Stanisław Szajna proboszcza parafii pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie, asystował mu ks. Marek Buchman duszpasterz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Cela dla zatrzymanych
Cela dla zatrzymanych

W uroczystości zorganizowanej przed budynkiem komisariatu wzięli licznie udział funkcjonariusze a także zaproszeni goście. Oprócz wyżej wymienionych byli to: senator Alicja Zając, poseł Maria Kurowska, europoseł Bogdan Rzońca, radna sejmiku Joanna Bril, starosta jasielski Adam Pawluś, członek zarządu powiatu jasielskiego Grzegorz Pers, wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, przewodniczący Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie Henryk Strzelec, wójt gminy Krempna Kazimierz Miśkowiec, wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości: