Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach zakwalifikowała się do dwóch ogólnopolskich projektów szkoleniowych, których celem jest wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i kompetencje, które pozwolą na przeniesienie części oferty kulturalnej bibliotek w środowisko wirtualne.
Spotkania szkoleniowe i webinaria - wszystkie w przestrzeni wirtualnej z wykorzystaniem platform internetowych i narzędzi IT, już się rozpoczęły i potrwają do września.

Bardzo prawdopodobne jest, że część zmian jakie spowodowała pandemia i ograniczenia z tym związane okaże się trwała i będą one wymagać stałego rozwijania umiejętności pracowników kultury, by móc sprawnie funkcjonować on-line i pomagać w tym innym.

Projekt „Wirtualne szkolenia = realne kompetencje” realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny w ramach programu MKiDN „Kultura w sieci”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. W ramach tego projektu 45 bibliotekarzy z całej Polski bierze udział w cyklu bezpłatnych szkoleń przygotowujących do organizacji różnego rodzaju wirtualnych imprez dla użytkowników, a następnie przeprowadzi w swoim środowisku wydarzenia kulturalne on-line.

Projekt „Biblioteka on-line” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie LABIB (również program MKiDN „Kultura w sieci”). Bierze w nim udział 36 bibliotek z całego kraju, które dzięki temu rozszerzą ofertę swoich działań on-line dla różnych grup mieszkańców. Bibliotekarze, biorący udział w spotkaniach zyskują możliwości rozwoju zawodowego i osobistego oraz szansę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi pracownikami bibliotek z całego kraju.

Kierownictwo GBP w Jaśle z/s w Szebniach ma nadzieję, że dzięki tym szkoleniom biblioteka będzie mogła zaproponować swoim użytkownikom takie działania, które w jak największym stopniu będą odpowiadać ich obecnym potrzebom.