Dodatek osłonowy za prąd i gaz wszedł w życie. Można już składać wnioski. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach do 31 marca i do 2 grudnia.
Można już składać wnioski o dodatek osłonowy, czyli świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności. Dodatek osłonowy wypłacany będzie w 2022 roku w dwóch równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Osoby, które nie złożą wniosku o dodatek osłonowy do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek o dodatek osłonowy


Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego wraz z instrukcją można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowisk, link: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania.

Wysokości dodatku osłonowego


  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania, wyższa kwota, jeżeli źródłem ogrzewania gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy


Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wniosek o dodatek osłonowy składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania za pośrednictwem zazwyczaj miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Wnioski można również składać za pośrednictwem platformy ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące wkładania wniosków należy uzyskać we właściwych instytucjach ze względu na miejsce zamieszkania.