Jasło znalazło się wśród 54 miast, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu w ramach projektu Rozwój Lokalny (spośród 213 zgłoszonych projektów).
W kolejnym etapie z tych 54 miast na grant szanse będzie miało zaledwie 15 miast. Zatem przed Jasłem ogrom pracy nad przygotowaniem dobrego, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców i dającego szanse na realną zmianę – wniosku. Miasto walczy o 40 milionów złotych.

Od stycznia br. trwają prace Zespołu Miejskiego, który analizuje dane statystyczne i szuka pogłębionych odpowiedzi na temat rzeczywistych źródeł kryzysu. Odbyły się spotkania, w których udział wzięli przedsiębiorcy i przedstawiciele szkolnictwa ponadpodstawowego. Pomimo trwającej pandemii koronawirusa prowadzone były cykliczne prace diagnostyczne w formie warsztatów online dla wszystkich zespołów obszarowych.


- Od samego początku angażowaliśmy mieszkańców w przygotowanie Programu Rozwoju Lokalnego zarówno poprzez ankiety na stronie internetowej jak również podczas warsztatów, na których uczestniczyli ci mieszkańcy, którzy wyrazili chęć współpracy nad programem - informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba.
Wszystkie materiały z dotychczasowych spotkań, warsztatów oraz wyniki ankiet zostały udostępnione na stronie Miasta Jasła w zakładce Rozwój Lokalny https://um.jaslo.pl/pl/rozwoj-lokalny/

- Obecnie zakończył się etap diagnozy i weszliśmy w fazę formułowania konkretnych rozwiązań, czyli na nową ścieżkę rozwoju dla Jasła, która sprawi, że zahamowane zostaną negatywne trendy związane z wyludnianiem się miasta, a zaproponowane przez nas rozwiązania przyczynią się do uatrakcyjnienia Jasła jako dobrego miejsca do nauki, pracy i życia – mówił podczas spotkania Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.
Prezentacja dot. diagnozy w poszczególnych obszarach znajduje się pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom-analiza-diagnostyczna-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny-wdrazana-ze-srodkow-europejskiego-obszaru-gospodarczego-eog-na-lata-2014-2021/

- Przypominamy, że jeszcze do 26 lipca można zgłaszać swoje pomysły dotyczące naszego miasta. Propozycje projektu mogą składać zarówno osoby indywidualne jak i instytucje. Te najciekawsze i najbardziej odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom miasta, po szerszym opracowaniu, umieszczone zostaną w projekcie „Jasło – moje miasto, mój dom” – składanym przez Miasto Jasło do dofinansowania ze środków zewnętrznych - informuje rzecznik Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba.
By zgłosić projekt należy wypełnić zamieszczony formularz znajdujący się pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/projekt-jaslo-moje-miasto-moj-dom-wstepna-fiszka-projektowa/