Miasto Jasło w ramach ogłoszonego konkursu przyznało dotacje z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok oraz rozstrzygnięte zostały konkursy na dotacje z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Miasto Jasło w ramach ogłoszonego konkursu przyznało dotacje z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok o wartości 458 500 zł. Dodatkowo rozstrzygnięte zostały również konkursy na dotacje z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 167 tys. zł oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień - 105 tys. zł. W sumie na zadania te przeznaczono ponad 730 tys. zł

Osiem organizacji pozarządowych wzięło udział w konkursie Miasta Jasła na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje na poszczególne zadania:
1. Prowadzenie kuchni dla ubogich
- Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło - 40 000 zł
2. Działalność na rzecz osób starszych i samotnych
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle - 3 500 zł,
- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle - 4000 zł
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle - 13 500 zł,
- Polski Związek Niewidomych. Okręg Podkarpacki. Koło Powiatowe w Jaśle - 8000 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" w Jaśle - 6500 zł
- Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Przyjaciół " Mamy Nadzieję" - 8000 zł
- Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło - 6000 zł
4. Pomoc dla rodzin najuboższych z okazji świąt, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej
- Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło - 25 tys. zł
5. Bezpłatne dostarczenie osobom potrzebującym pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle - 7250 zł
- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle - 5750 zł
6. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz ogrzewalni
- Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - 331 tys. zł

W ramach kolejnego konkursu Miasto Jasło przyznało w sumie 167 000 zł dla dwóch placówek wsparcia dziennego na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadania te będą realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Dotacje otrzymały:
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Jasło - 77 000 zł
- Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) Jasło - 90 000 zł

W ramach konkursu na udzielanie w 2022 r. mieszkańcom Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
- Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle otrzymał - 105 000 zł.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.