Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach zostały wręczone akty nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce”.
Zasłużonych dla Gminy Kołaczyce uhonorowano 15 lipca podczas XXII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach.


Tytuł „Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” jest wyrazem najwyższego uznania dla osób szczególnie zasłużonych dla gminy, o niepodważalnym wkładzie w jej rozwój, promowanie jej walorów w kraju o za granicą, kultywowanie najwyższych wartości humanistycznych, a także osobom, które ze szczególnym pietyzmem dbają o zachowanie tradycji patriotycznych i kulturowych oraz przyczyniają się do zachowania gminnych zasobów dziedzictwa kulturowego.


W 2020 r. tytuł „Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” otrzymali: Józef Kozioł, Jan Kulig, Roman Maziarz, ksiądz prałat Jan Sabat, Małgorzata Salacha, Władysław Sękowski, Jadwiga Skibińska i Stanisław Żygłowicz.


Na sesji zostały wręczone także pamiątkowe medale z okazji 30 - lecia samorządu w Gminie Kołaczyce. Otrzymali je zaproszeni goście, radni i sołtysi.