105 uczniów z Gminy Kołaczyce otrzymało stypendium burmistrza Kołaczyc za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020.
Wyróżnienia zostały przyznane w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Kołaczyce.


Uczniowie otrzymali stypendia z małym poślizgiem, bo początkowo nagród pieniężnych miało nie być ze względu na oszczędności spowodowane sytuacja epidemiologiczną. W czerwcu radni zmienili zdanie i postanowili przekazać pieniądze na nagrody dla zdolnych uczniów.


Burmistrz Kołaczyc przyznał stypendia w wysokości: 800 zł dla 1 ucznia, 600 zł dla 4 uczniów, 500 zł dla 5 ucznia, 450 zł dla 3 uczniów, 400 zł dla 9 uczniów, 300 zł dla 22 uczniów, 200 zł dla 61 uczniów. W sumie z budżetu gminy przeznaczono na nagrody dla uczniów 29 450 złotych.


Władze samorządowe gminy życzą uczniom udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.