Helena Gołębiowska, pełniąca do tej pory obowiązki dyrektora Jasielskiego Domu Kultury, została powołana na to stanowisko.
Funkcję tę powierzył jej burmistrz Miasta Jasła na trzy lata, czyli do 30 lipca 2023 roku.

- Powołując Helenę Gołębiowską na dyrektora JDK burmistrz wziął pod uwagę wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, przedstawioną koncepcję działalności JDK, a także opinie stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję - czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta w Jaśle.

Przebieg pracy zawodowej Heleny Gołębiowskiej
- 4.12.1984 - 30.11.1987 - Jasielski Dom Kultury (instruktor teatralny, juror konkursów i festiwali recytatorskich, konsultant ośrodków kultury - świetlice i GOK-i w rejonie jasielskim);
- 1.12.1987 - 31.08.1988 - Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach (nauczyciel języka polskiego, animator zajęć artystycznych);
- 1.09.1988 - 31.08.1989 - Szkoła Podstawowa w Skołyszynie (nauczyciel języka polskiego);
- 1.09.1989 - 31.08.1991 - Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle (instruktor teatralny, juror konkursów i festiwali recytatorskich, wicedyrektor);
- 2.09.1991 - 1.04.2009 - Jasielski Dom Kultury (instruktor teatralny, kierownik działu edukacji artystycznej, prowadzenie warsztatów artystycznych dla młodzieży i nauczycieli z zakresu kultury słowa oraz małych form teatralnych, przygotowywanie młodzieży do udziału w konkurach i festiwalach recytatorskich o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, juror konkursów i festiwali recytatorskich, konferansjer na koncertach, spotkaniach, uroczystościach i świętach miasta;
- 1.04.2009 - 17.10.2011 - Jasielski Dom Kultury (zastępca dyrektora, programowanie pracy działu edukacji artystycznej, działania z zakresu impresariatu artystycznego, udział w przygotowaniu planu rocznego działalności oraz budżetu, prowadzenie zajęć teatralnych i recytatorskich);
- 17.10.2011 - Jasielski Dom Kultury (pełniąca obowiązki dyrektora, koordynowanie działalności instytucji);
- od lipca 2012 do lipca 2019 - pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora w JDK.