Do 31 lipca br. w Urzędzie Miasta w Jaśle przyjmowane będą wnioski o przyznanie Jednorazowego Stypendium Artystycznego im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza dla osób szczególnie uzdolnionych artystycznie.
Dzięki uprzejmości Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza - Honorowego Obywatela Miasta Jasła, muzyka jazzowego, kompozytora muzyki do wielu popularnych filmów i seriali, Miasto Jasło otrzymało środki finansowe na realizację stypendium artystycznego z myślą o artystach specjalizujących się w twórczości muzycznej.

O stypendium ubiegać się mogą osoby, stale zamieszkałe w Jaśle, które wyróżniają się talentem i swoimi osiągnięciami artystycznymi promują Miasto Jasło. Kwota stypendium wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez zainteresowanych twórców, a także organizacje społeczne działające w Mieście Jaśle.

Decyzję o tym, kto i na co otrzyma stypendium podejmuje burmistrz Miasta Jasła po zapoznaniu się z opinią i wnioskami komisji stypendialnej, w skład której wchodzą: przedstawiciel burmistrza oraz dyrektorzy miejskich instytucji kultury.

Osoby ubiegające się o stypendium, powinny złożyć wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle. Szczegółowe informacje, wraz z regulaminem i wnioskiem, znajdują się pod linkiem: um_jaslo.bip.gov.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, pod numerem telefonu 13 448 63 29.