Mieszkańcy gminy Brzyska skarżą się na wałęsające się w miejscach publicznych psy.
Zwierzęta biegają w okolicach szkół, przystanków autobusowych oraz po drogach publicznych. Na pozostające bez opieki właścicieli psy poskarżyli się mieszkańcy do władz samorządowych gminy.

W związku z tym wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak przypomina w specjalnym ogłoszeniu wszystkim właścicielom psów o obowiązku sprawowania właściwej opieki nad czworonogami. Chodzi o to, żeby psy nie mogły opuszczać czy wydostawać się z posesji.

Psy stały się uciążliwe dla osób korzystających z dróg. Istnieje też obawa, że mogą kogoś pogryźć, a najbardziej narażone na takie niebezpieczeństwo są dzieci.

Wójt Rafał Papciak informuje mieszkańców, że przypadki wałęsających się psów będą zgłaszane do organów ścigania, a ich właściciele pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Włodarz gminy przypomina mieszkańcom podstawę prawną - Kodeks Wykroczeń.

Jeżeli ktoś nie zachowuje ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 tysiąca złotych lub karze nagany. Jeżeli zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.