Rozpoczyna się I tura rekrutacji do projektu "Staże zawodowe dla bezrobotnych", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
W poniedziałek 14 lutego 2022 roku rozpoczyna się I tura rekrutacji do projektu "Staże zawodowe dla bezrobotnych", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Grupa docelowa projektu:
Grupa docelowa to 85 osób (45 Kobiet i 40 Mężczyzn) bezrobotnych zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC.), w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących co najmniej do jednej z grup tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu dla Uczestników/czek projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
- opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
- poradnictwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy,
- szkolenia zawodowe oraz stypendium szkoleniowe,
- 6 miesięczne staże zawodowe dla 85 Uczestników/czek,
- refundacja części wynagrodzenia/dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażu,
- zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
- osobiście w biurze projektu ul. Wolności 48, 39-300 Mielec w godzinach od 9:00 do 15:00,
- za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu ul. Wolności 48, 39-300 Mielec w terminie trwania rekrutacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu oraz pod numerem tel. 511 059 713

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej aspproject.pl w zakładce Projekty realizowane http://aspproject.pl/index.php

staże dla bezrobotnych

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.