Już kolejny raz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle i Komendy Powiatowej Policji w Jaśle wzięli udział w programie „Trener osiedlowy”. Przygotowali gry i zabawy ruchowe dla dzieci, podczas których przypominane są zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Program „Trener Osiedlowy 2020” rozpoczął się w Jaśle 13 lipca. Zajęcia sportowo - rekreacyjne odbywają się na dziewięciu osiedlach Miasta Jasła. Prowadzą je nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą mają nie tylko charakter sportowych gier i zabaw, ale też nastawione są na profilaktykę, eliminację agresji, zachowań aspołecznych i ryzykownych oraz naukę współpracy w grupie.

Najważniejszym celem programu jest zorganizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu tym, którzy podczas wakacji pozostają w domu, zapobieganie patologiom i zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z boisk sportowych. W programie spotkania znalazły się między innymi takie tematy jak „Wakacje nad wodą”, „Młodzi patrzą na trzeźwo” oraz „Na boisku i nie tylko”.

W pogawędce o wakacjach nad wodą funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi i młodzieżą na temat właściwego zachowania się na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych.

Podczas spotkania „Młodzi patrzą na trzeźwo” młodzież sprawdzała, jak zmienia się ich percepcja w specjalnych okularach. Atrakcją był tor przeszkód do pokonania w narko- i alkogoglach. Okazało się, że świat widziany z takiej perspektywy zdecydowanie różni się od rzeczywistego. Zadanie z początku wydawało się bardzo łatwe, gdyż należało przejść zaledwie 5 metrów miedzy pachołkami nie przesuwając żadnego z nich, nalać wodę z butelki do kubka, a następnie wrzucić trzy piłeczki do oddalonego o 1 metr kosza. W alko- i narkogoglach tor sprawił dużo trudności każdemu kto próbował go pokonać.


Natomiast w spotkaniu zatytułowanym „Na boisku i nie tylko” przypomniano uczestnikom zasady fair play. Na zakończenie uczestnicy otrzymali od funkcjonariuszy opaski odblaskowe.

Program „Trener Osiedlowy” jest realizowany w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. Każda jego edycja cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. Program potrwa do końca sierpnia. Zajęcia są otwarte dla wszystkich i bezpłatne.