Jasielscy policjanci aktywnie wspierają PKP Polskie Linie Kolejowe, w realizacji kampanii społecznej pod nazwą „Bezpieczny piątek”. Wczoraj (24 lipca) wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania informacyjno-prewencyjne na przejeździe kolejowym w Moderówce.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego właściwych postaw i zachowań, które dają gwarancję bezpieczeństwa.


- Kampania społeczna „Bezpieczny piątek” to przedsięwzięcie, które skupia wiele służb dbających na co dzień o bezpieczeństwo na drogach, a w szczególności miejscach strzeżonych przejazdów kolejowych. Kampania rozpoczęła się 3 lipca i potrwa do 28 sierpnia. W każdy piątek w godzinach porannych, policjanci oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei prowadzą działania prewencyjne w rejonach przejazdów kolejowych - informuje podkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. - Celem tej akcji jest przede wszystkim ograniczenie liczby zdarzeń na przejazdach kolejowych oraz edukacja uczestników ruchu drogowego na rzecz bezpiecznych zachowań podczas korzystania w przejazdów kolejowych.


Jasielscy policjanci wraz z funkcjonariuszami SOK, aktywnie włączyli się w realizację zadań wynikających z kampanii społecznej. W poprzedni piątek prowadzili wspólne działania na przejeździe kolejowym w Jaśle przy ulicy Wojska Polskiego. Wczoraj podczas porannej akcji na przejeździe kolejowym w Moderówce, przypominali kierowcom o zasadach przekraczania torów oraz wręczali ulotki informacyjne.


- Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych. W rejonach przejazdów kolejowych należy zawsze wykazywać się zdrowym rozsądkiem, koncentracją i szczególną uwagą. Apelujemy aby w tych właśnie miejscach szczególnie respektować ustawowe zasady oraz bezwzględnie stosować się do znaków drogowych - przypomina podkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.