Dzisiaj (25 lipca) w godzinach wieczornych planowane jest odkomarzanie w Skołyszynie.
Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to akcja odkomarzania zostanie przeprowadzona w parku, wokół SP ZOZ w Skołyszynie, wokół stadionu, obok remizy OSP Skołyszyn i Urzędu Gminy Skołyszyn.

Jak informują władze samorządowe Gminy Skołyszyn, do zabiegów zostanie użyty środek posiadający odpowiednie atesty i dopuszczony do stosowania na terenie naszego kraju przez Ministerstwo Zdrowia. Czas wykonywania (w porach późnowieczornych) pozwala na uniknięcie zabijania owadów pożytecznych. Zabiegi wykonane będą metodą zamgławiania na zimno. Miejsca, gdzie przeprowadzane zostaną opryski zostaną oznakowane.

Mieszkańców prosi się o zachowanie ostrożności i niekorzystanie z tych miejsc podczas przeprowadzania akcji.