W Nienaszowie został złapany bezdomny pies.
Osoba chętna do jego adopcji psa proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy w Nowym Żmigrodzie – pokój nr 15 (II piętro), tel. 13 44 82 647 lub z Lecznicą Weterynaryjną przy ul. Basztowej 5 w Nowym Żmigrodzie - tel. 13 44 15 621.